Suomen ympäristöterveys-SYTe ry -niminen kansalaisjärjestö on tehnyt avoimen kirjeen Suomen terveydensuojelusta vastuussa oleville päättäjille. Kirjeen on allekirjoittanut järjestön puheenjohtaja Markku Mehtätalo. Kirjeessä sanotaan:

”Vetoamme Teihin terveydensuojelusta vastuussa olevina päättäjinä, että kaikki Suomen tuulivoimalat määrätään pysäytettäviksi yöajaksi klo 22–07, niin kauan kuin väestön liikkumisrajoitukset kestävät, jotta asukkaille turvataan poikkeusoloissa edes riittävä lepo ja yöuni, jotka ovat terveyden säilymisen edellytyksiä. Päiväaikainen altistus on tällöin hiukan helpompi kestää, vaikka lukuisille sairastuneille tilanne on jo akuutti.”

Avoimessa kirjeessä on melko paljon linkkejä tutkimuksiin ja muihin raportteihin, joilla perustellaan tätä poikkeuksellista vetoomusta. Täällä Keski-Suomessa tuulivoimaloiden aiheuttamat terveysongelmat eivät vielä ole yleisesti tunnettuja, koska tänne tuulivoimalat isossa mitassa vasta tekevät tuloaan. Tuulivoimalat keskittyvät pääasiassa länsirannikolle. Siellä terveysongelmista on raportoitu jo vuosia. On myös tapauksia, joissa ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa terveysongelmien vuoksi.

Päijänteen pohjoisosien tuntumaan suunnitellaan kahta teollisuusluokan tuuli”puistoa”, toista Jyväskylään lähelle Joutsan ja Luhangan rajaa ja toista Toivakkaan Haukanmaalle. Seudun ihmisten keskuudessa on noussut voimakas pelko siitä, mitä tapahtuu alueen luontoarvoille ja maisemalle ja miten käy ihmisten asumisviihtyvyydelle. Siitäkin on jo noussut huoli, että tuleeko täälläkin tuulivoimaloiden seurauksena samoja terveysongelmia, joita on tullut länsirannikolla. Jos suuret tuulivoimalaryhmittymät rakennetaan, niiden seurauksena tapahtuu varmasti myös kiinteistöjen, esimerkiksi kesämökkien, voimakasta arvon laskua. Nousussa olevalle puhtaaseen ja rauhalliseen luontoon perustuvalle elinkeinotoiminnalle tulee paha takaisku tuulivoimaloiden myötä.

Oikea ratkaisu Salolan ja Haukanmaan tuulivoimaloiden kohdalla on viheltää peli poikki mahdollisimman nopeasti ja selkeästi. Vastuu tästä on varsinkin kuntien päättäjillä ja viranomaisilla. Riskit ovat aivan liian suuria heikosti perusteltuihin etuihin verrattuna.

Vesa Nuolioja
Jyväskylä

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →