Työ- ja elinkeinoministeriö otti kantaa huoltovarmuuskysymyksiin viime viikolla. Tavallinen kansa kohtasi saman asian koronakriisin alkuvaiheissa, kun kauppojen hyllyillä oli tilapäistä vajetta. Tosin seutukunnan kaupoissa tätä ei niinkään ilmennyt, mutta uutiskuvista tuli tutuksi Etelä-Suomen liikkeiden suuremmat vajaukset tarjonnassa.

Huoltovarmuuskysymykset nousevat harvoin julkisen keskusteluun, mutta työ- ja elinkeinoministeriön mukaan käsillä oleva tilanne on jo osoittanut, että Suomen huoltovarmuusjärjestelmä on toimiva ja ainutlaatuinen Euroopassa.

Ministeri Tuula Haataisen mukaan päivittäistavarahuolto toimii koko Suomessa käytännössä normaalisti. Kauppojen toimituskyky ja tuotteiden saatavuus ovat edelleen hyvällä tasolla. Kriisin alussa esiintyi hamstrauksesta, joka johti eräissä tuotetuotteiden hetkellisiin myymäläkohtaisiin puutteisiin. Tarvetta päivittäistavaroiden hamstraukseen ei ole, sillä tuotteita riittää jatkossakin.

Myös energiahuolto on häiriötöntä ja energiamarkkinat toimivat normaalisti. Sähkön, lämmön tai polttoaineiden saatavuudessa ei ole ongelmia. Talouselämän hidastumisen seurauksena sähkön ja raakaöljyn hinta on alhaalla. Sinänsä energiaraaka-aineita on Suomessa varmuusvarastoissa kuukausien tarpeeksi.

Varmuusvarastoista on otettu käyttöön lääkintämateriaalit ja suojavälineet. Tällä varmistetaan riittävät suojavarusteet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen koko maassa myös epidemiatilanteen pahentuessa.

Ministeriöt selvittävät yhteistyössä ulkomaisen työvoiman saantia. Viranomaiset ovat saaneet lukemattomia huolestuneita kyselyitä ulkomaisen työvoiman saannista. Valtioneuvosto päätti viime viikolla rajoittaa rajaliikennettä Suomeen 13.4. saakka. Vain välttämätön työmatkaliikenne tai muu välttämätön liikenne Suomeen sallitaan.

– Huoltovarmuuden näkökulmasta välttämättömien henkilöiden maahanpääsy varmistetaan, mutta selvää on, että tämänhetkisessä tilanteessa mahdollisuudet laajamittaiseen työvoiman maahantuloon ovat erittäin rajalliset, Haatainen arvioi.

Lisähaasteen asettavat eri maiden maahantuloa ja maasta poistumista koskevat rajoitukset. Suomen edustustotkin keskittyvät suomalaisten kotiuttamiseen, eikä oleskelulupa- tai viisumihakemuksia käsitellä.

– Olemme maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kanssa erittäin tietoisia maatilojen hädästä. On selvää, että kansallisen ruokaturvan ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömien maatilojen toiminta turvataan. Joudumme kuitenkin varautumaan siihen, että maahan tulevien kausityöntekijöiden määrä on merkittävästi pienempi kuin normaalioloissa.

Keinoja selvitetään, että työvoimapula-aloille saataisiin ohjattua mahdollisimman paljon kotimaista työvoimaa.

– Lisäksi valmistelemme poikkeuspykäliä, jotka mahdollistavat maassa jo olevan ulkomaisen työvoiman joustavan käytön poikkeustilan aikana. Kausityöntekijöiden osalta on erityisen tärkeää, että maahan pääsevät voivat vaihtaa työnantajaa satokauden edetessä, Haatainen listasi.

Janne Airaksinen

Tagged with →