Joutsan kunnanhallitus päätti hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti perustaa ja täyttää vakituisesti erityisluokanopettajan viran 1.8.2020 alkaen. Samalla hyväksyttiin erityisopetuksen pienryhmän toiminnan muuttaminen luokkamuotoiseksi erityisen tuen pienryhmäksi.

Yhtenäiskoulussa on vuosien 2018–2020 aikana toiminut pienryhmä, jonka toiminnassa on ollut mukana pääosin yläluokkien oppilaita. Heidän opiskelussaan ja tuen tarpeissaan on tapahtunut ajanjakson aikana muutoksia, mutta tuelle on tarpeita edelleen. Koulussa on suunniteltu jatkettavaksi tämän ryhmän oppilaiden osittaista integroimista yleisopetuksen ryhmiin tuetusti ohjaajan avulla sekä laaja-alaisen erityisopettajan tuella.

Pienryhmissä opiskeleva oppilas on aina erityisen tuen piirissä. Hänen opiskelunsa tavoitteet ja sisällöt määritellään hänelle laaditussa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

Pienryhmissä voi opiskella esimerkiksi neurologisesti vammautuneita ja lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia lapsia, oppilaita, joilla on laajoja kielellisiä pulmia tai haasteita hahmottamisessa sekä oppilaita, joilla on tunne-elämän ongelmia.

Ryhmässä tulee toimia erityisluokanopettaja sekä hänen apunaan tarvittava määrä ohjaajia tai avustajia. Koska ryhmän toiminnassa on jatkuvasti varauduttu lapsen kehitysasteen mukaisiin muutoksiin, voidaan ryhmän toimintaa mukauttaa joustavasti.

Joutsan yhtenäiskoulussa on kolme erityisopettajan virkaa. Näiden lisäksi valtionavustuksella on palkattu erityisopettaja vuodeksi kerrallaan hankeajaksi.

Janne Airaksinen

Tagged with →