Mieskonmäen kyläkoulun kohtalo ratkeaa näillä näkymin huhtikuun loppupuolella pidettävässä Joutsan kunnanvaltuuston kokouksessa. Asiaa viime viikolla käsitellyt kunnanhallitus päätyi tiukan äänestyksen jälkeen esittämään koulun lakkauttamista. Äänet menivät kunnanhallituksessa tasan 4-4, jolloin puheenjohtajan ääni käänsi päätöksen lakkautusesityksen kannalle.

– Asiahan on mennyt hyvään suuntaan. Kun lautakunta esitti yksimielisesti lakkauttamista ja kunnanhallituksessa äänet menivät tasan, niin valtuustossa on toivoa, kommentoi mieskonmäkinen kunnanvaltuutettu Tapio Kyröläinen (kesk.).

Mieskonmäen koulun puolustajat ovat toivoneet, että koululle annettaisiin parin vuoden lisäaika. Kyläseura on käynnistänyt Uutta elämää Mieskonmäkeen -nimisen hankkeen, jonka avulla toivotaan saatavan erityisesti uusia lapsiperheitä kylälle. Mikäli kyläkoulu lakkautetaan, voi hankkeen tavoitteetkin todennäköisesti heittää romukoppaan.

Yksi hankkeen päätavoitteista on saada kylälle lapsiperheitä asumaan vuokralle. Vuokrauksen korostamisen taustalla on se, että maaseudun kiinteistöjen arvon laskiessa niiden ostaminen ei välttämättä ole houkuttelevaa tai rahoituksen tiukentumisen vuoksi edes mahdollista.

– Vielä joitakin vuosia sitten Mieskonmäkeen ja lähikyliin muutti ihmisiä, mutta nykyään ei käytännössä ole pystynyt kiinteistöjä ostamaan. Haluamme aktivoida kiinteistöjen omistajia, että he alkaisivat vuokrata taloja ja ymmärtäisivät, että jos alue tyhjenee, myös kiinteistöjen arvot romahtavat. Maallemuuttajien kannalta vuokraamalla pääsee kylälle tutustumaan ja siinä koulu on oleellinen vetovoimatekijä. Maallemuuttajille on tärkeää, että lähellä on kyläkoulu, sanoo kehittämishanketta vetävä Tapio Kyröläinen.

Kyröläinen muistuttaa, että Mieskonmäen koulu on kaiken aikaa sitouttanut ihmisiä paitsi kylän, myös kunnan asukkaiksi.

– Entisiä mieskonmäkisiä on palannut tänne, koska he halusivat lapsensa tuttuun kyläkouluun. Jos ne ihmiset olisivat jääneet kokonaan tulematta, olisi kunnalta jäänyt pois iso määrä valtionosuuksia ja verotuloja. Siinä mielessä koulu on maksanut itse itsensä. Eräs kunnanvaltuutettu sanoi, että jos koulu lakkautetaan ”me kaikki joutsalaiset menetämme kyläkoulun”.

Kyläkoulun lakkauttaminen tarkoittaisi sitä, että koulun oppilaat siirtyisivät Joutsan yhtenäiskouluun. Tämä taas tarkoittaisi muun muassa Jussi Laitisen yhdelle lapselle koulumatkan huomattavaa pidentymistä.

– Kyllä siinä alakoululaiselle tulisi vähintään tunnin koulumatka suuntaansa. Eniten olen huolissani naapuruston pienemmistä lapsista. Aivan nuorille lapsille tällainen koulumatka on pitkä, sanoo Laitinen.

Koronaepidemian aikaan Laitinen kertoo huomanneensa, että varsin moni vapaa-ajan asukas on ilmaantunut kylälle vapaa-ajan asunnolleen.

– Maalta haetaan tällaisten valtavan isojen asioiden edessä turvaa. Siinä mielessä kyläkoulun olemassaolon pitäisi kunnallekin olla aika hyvä valtti.

Kyläkoulun lakkautus vie Laitisen mielestä pohjaa kylän tulevaisuudelta.

– Olen itse maatilamme viidettätoista sukupolvea. Jatkajan saaminen voi olla vaikeaa, jos ei lähellä ole enää koulua.

Laitinen korostaa myös sitä, että kunnankin havittelemien loma-asukkaiden takia maaseudulla on oltava myös vakituista väkeä. Vapaa-ajan asukkaat kun turvaavat monessa asiassa kylän vakituisiin asukkaisiin.

– Kaikki lakkautuksesta esitetyt säästöt ovat oletuksia, eikä niihin kaikkia asioita pysty edes laskemaan mukaan. Kahden vuoden jatkoaika ei pitäisi olla iso asia tässä tilanteessa. Katsottaisiin käynnissä olevassa kehittämishankkeessa, löytyykö maalle muuttajia.

Mieskonmäkinen Hanne Laitinen kertoo, että kylän yleinen mielipide on luonnollisesti koulun säilyttämisen kannalla.

– Koulu pitäisi kylän virkeänä. Lakkauttaminen on kylälle iso menetys, kun esimerkiksi koulun pihapiiri häviäisi kyläläisten käytöstä jollain aikavälillä.

Hanne Laitisen perheessä on vielä yksi poika Mieskonmäen koulussa.

– Jos hän saisi itse päättää, niin hän kävisi alakoulun Mieskonmäessä loppuun, kertoo Laitinen.

Markku Parkkonen

Info: Kylähanke markkinoi kokonaispakettia

Mieskonmäen kyläseuran Uutta elämää Mieskonmäkeen -hankkeen tarkoituksena on markkinoida pakettia, jossa on tarjolla työpaikka Joutsassa, Hirvensalmella, Kangasniemellä tai muualla siedettävän matkan päässä Mieskonmäestä sekä asunto Mieskonmäen koulupiirin alueella.

Hankkeessa nähdään, että kyläkoulu olisi vetovoimatekijä, jolla on merkitystä kuntaan muuttamiseen.

Hankkeelle toivotaan yrittäjiltä ilmoituksia vapaista työpaikoista, jotta niitä voisi tarjota hankkeen kautta. Samoin toivotaan kiinteistöjen omistajilta tietoa Mieskonmäki-Marjotaipale -alueen myytävistä ja erityisesti vuokrattavista asunnoista.

Tagged with →