Jyväskylän kesäyliopisto on lähettänyt Joutsan kunnalle avustuspyynnön lasten tiedeleirin järjestämiseen Rutalahdessa. Kesäyliopisto jatkaa leirin suuren suosion vuoksi kahden peräkkäisen luontoleirin järjestämistä Rutalahdessa.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päätti avustaa kesäyliopistoa 3.000 eurolla. Edellytyksenä on se, että toisen leirin leiriläisvalinnassa painotetaan ensisijaisesti joutsalaisia lapsia ja nuoria. Rahoitus osoitetaan maksettavaksi Reino Järvisen rahastosta.

Kunnan avustus kattaisi leirin ohjaajien palkan ja muita kuluja. Osan kustannuksista jakavat kesäyliopisto sekä Rutalahden nuorisoseura. Joutsa on kahtena vuonna 2018 ja 2019 tukenut leiriä rahallisesti.

Janne Airaksinen

Tagged with →