Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle Mieskonmäen koulun lakkauttamista 1.8.2020 lukien hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Asiasta käytiin tiukin mahdollinen äänestys kunnanhallituksessa, sillä tulos meni tasan, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Keijo Suomalainen (sd.) esitti Lea-Elina Nikkilän (vihr.) kannattamana, että Mieskonmäen koululle annetaan kaksi vuotta lisäaikaa. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitys lakkauttamisesta sai neljä ääntä (Niilo Peltonen (kesk.), Leo Niinikoski (sd.), Iiris Ilmonen (kok.) ja Jarmo Liukkonen (kesk.) ja Suomalaisen esitys sai neljä ääntä (Suomalainen, Nikkilä, Sari Hovila (kesk.) ja Maija Salonen (kesk.). Kunnanhallituksen puheenjohtajana Peltosen ääni ratkaisi, joten kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi.

Joutsan kunnassa on linjattu koronavirusepidemian vuoksi, että kunnanvaltuusto, hallitus ja lautakunnat eivät toistaiseksi kokoonnu. Mieskonmäen koulun tilanne tulee valtuuston käsiteltäväksi heti kun se on mahdollista.

Kunnassa on linjattu koulun lakkauttamisen oppilasrajaksi 18 joutsalaista oppilasta perusopetuksen 1-6 luokilla. Mieskonmäen koulun oppilasmäärä on ollut lukuvuonna 2018-2019 16 joutsalaista oppilasta luokilla 1-6. Koulun oppilasmäärä alitti tuolloin valtuuston asettaman rajan. Kevätlukukauden 2020 alussa koulussa on 15 joutsalaista oppilasta vuosiluokilla 1-6.

Koulun lakkautumisen myötä vuotuisen säästön arvioidaan olevan noin 140.000 euroa. Säästö muodostuu opettajien määrän vähentymisestä sekä uusiin tehtäviin siirtyvien opettajien tehtävänkuvan muutoksista sekä kiertävien opettajien tuntimäärien vähenemisestä. Myös kiinteistön hoitokulut laskevat.

Koulun henkilöstö on ilmoittanut olevansa valmis siirtymään uusiin tehtäviin kunnassa. Opinahjon lakkauttamisen vaikutuksista on tehty ennakkovaikutusten arviointia syksyn 2019 aikana. Samalla on tehty suunnitelmia koulukuljetusten järjestelyistä lakkautuksen mahdollisesti toteutuessa.

Janne Airaksinen