Joutsan perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman on jatkanut hallintokantelujen sarjaa kunnan toiminnasta. Maaliskuun alkupuolella niitä on käsitelty kolme kappaletta.

Yksi koski sähköisen palvelusetelijärjestelmän kilpailuttamisesta. Perusturvalautakunta on aiemmin päättänyt, että sähköiset palvelusetelijärjestelmät kilpailutetaan kevään 2019 aikana. Hallintokantelussaan Willman vaatii, että kunnanhallitus antaa toimintamääräyksen perusturvajohtajalle ja ehdottaa nykyisen sopimuksen irtisanomista välittömästi. Kunnanhallitus päätti, että perusturvalautakunta toteuttaa kilpailutuksen vuoden 2020 aikana ja hallintokantelu ei aiheuta muita toimenpiteitä.

Toinen kantelu koski kunnanhallituksen tekemättä jättämää lopullista päätöstä ja kunnanjohtaja Harri Nissisen toimivallan ylittämistä. Tästä todettiin, että kunnanhallitus on käsitellyt viime syyskuussa selvitysraporttia perusturvan työskentelystä ja toimenpiteistä sekä raportin perusteella päättänyt, että esityksessä mainitut toimenpiteet vastuutetaan esimiehille ja lautakunnan puheenjohtajalle on asiassa lopullinen päätös.

Kunnanhallituksen mukaan kunnanjohtaja ei ole ylittänyt toimivaltaansa tässä asiassa ja hallintokantelu ei aiheuta toimenpiteitä. Iiris Ilmosen (kok.) vastaehdotusta ei kannatettu, jolloin hän jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kolmas hallintokantelu käsitteli talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkasen helmikuista päätöstä. Se koski Wilmanin lähettämää viestiä, jolla hän pyysi selvitystä palvelusetelitoiminnan maksujen päättäjästä, maksujen kohteesta ja summista.

Hokkanen oikaisi viranhaltijapäätöksen muutoksenhakuohjeen osalta myöhemmin helmikuussa ja toimitti pyydetyn Vaana Oy:n vuosimaksun laskun Willmanille. Tässäkin kohdassa kunnanhallitus päätti, että on toimittu kuntalain mukaan ja että hallintokantelu ei aiheuta toimenpiteitä.

Janne Airaksinen

Tagged with →