Joutsan kunnassa otetaan käyttöön ajalla 24.3.2020–13.4.2020 kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön mukainen erityistoimivalta koronavirusepidemian vuoksi. Valmiustoimikuntana toimii kunnan johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, perusturvajohtaja, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja sekä tekninen johtaja.

Erityistoimivaltapäätöstä jatketaan 13.4.2020 jälkeen automaattisesti eteenpäin sille ajalle, johon poikkeusolot valtion päätöksellä jatkuvat. Joutsan kunnassa on linjattu koronavirusepidemian vuoksi, että kunnanvaltuusto, hallitus ja lautakunnat eivät toistaiseksi kokoonnu. Maanantaina kunnanhallitus vielä kokoontui päättämään vuonna 2016 valtuustossa hyväksyttyä kunnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön aktivoimisesta.

Johtosääntöä sovelletaan vakavissa häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kunnalta johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia. Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi tämän johtosäännön nojalla käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo, että aika näyttää tarkemmin, kuinka poikkeusolojen johtosääntöä sovelletaan arjessa.

– Joku johtoryhmän jäsenistä esittelee asian, kunnanjohtaja tekee päätöksen ja kantaa siitä vastuun. Näitä asioita voisivat olla esimerkiksi kriisin hoidossa tarvittavien resurssien siirrot kunnan henkilöstön ja rahoituksen muodossa, kuvailee Nissinen.

Kaikkeen normaaliin kunnallishallinnon arkeen johtosääntöä ei käytetä. Esimerkiksi Mieskonmäen koulun lakkauttamiseen valmiustoimikunta ei puutu.

Janne Airaksinen