Joutsan kunta suunnittelee teettävänsä kevytväylän reunapuuston raivauksia mahdollisesti jo tulevana viikonloppuna Perttulanpolun, Peltoraitin, Peltoperän ja Koulupolun kevytväylillä. Työstä aiheutuu haittaa kevytväylän kulkijoille ja työkohde katkaistaan aina tarvittaessa liittymien väliltä. Koneurakoinnilla teetettävä työ sijoitettiin viikonloppuun, jotta liikkujia olisi mahdollisimman vähän väylillä.

Raivaukset tulivat mahdolliseksi, kun kunta osti kevytväyliin rajoittuen maata. Osin töitä tehdään myös yksityisten mailla, mihin tähänkin saatiin luvat, vaikka alueen maanomistussuhteet ovat monimutkaiset.

Janne Airaksinen