Joutsan seurakunta on koostanut myös omat toimintaohjeensa vallitsevan virusepidemian vuoksi. Joutsan Seutu julkaisee ne ohessa. Lukijan tulee muistaa, että tilanne saattaa elää ja uusia ohjeita tulla kirkon ylemmältä johdolta nopeassa rytmissä. Nämä tiedot tulivat voimaan viime perjantaina 20.3. Ohjeissa on otettu huomioon piispojen 18.3.2020 tekemät tarkennukset, jotka koskevat hautaansiunaamista.

Jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina Joutsan kirkossa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalveluksia pyritään mahdollisimman pian järjestämään seurakunnan kotisivujen kautta kaikkien seurakuntalaisten ulottuville. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko on avoinna klo 11–13. Sinä aikana on mahdollisuus tulla kirkkoon rukoilemaan tai hiljentymään yksityisesti. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua tai sielunhoitoa varten.

Kappeliseurakuntien Luhangan ja Leivonmäen kirkot ovat auki kappelipapin erikseen ilmoittamina ajankohtina. Tämä ilmoitetaan muun muassa kirkollisissa uutisissa ja seurakunnan kotisivuilla. Kirkon aukioloaika on tarkoitettu yksityisen rukoukseen ja sielunhoitoon. Paikalla on joku seurakunnan työntekijä.

Kaikissa hautaan siunaamisissa suositellaan saattoväen enimmäismääräksi kymmenen henkilöä. Kaikissa hautaan siunaamisissa kuitenkin voivat olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka kymmenen henkilön raja ylittyisi. Aina tulee kuitenkin minimoida tartuntariski. Ulkopuoliset kantajat tuovat arkun kirkkoon ennen tilaisuuden alkua ja siunauksen loputtua siirtävät arkun haudalle. Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla.

Näissä poikkeusoloissa on mahdollista siirtää tuhkatun vainajan hautaan siunaaminen, kunnes tilanne on normalisoitunut ja osallistujien määrää ei enää rajoiteta. Muistotilaisuuden voi aina siirtää myöhempään parempaan ajankohtaan ja tuhkauurnan laskemisen yhteydessä voi pitää erillisen rukoushetken ja sen jälkeen muistotilaisuuden.  Papit ohjeistavat omaisia tarkemmin toimituskeskusteluissaan.

Näissä poikkeuspoloissa suositellaan esimerkiksi kastetoimitusten ja muistotilaisuuksien siirtämistä, kunnes koronavirukseen liittyvät varotoimenpiteet on kumottu.

Kaikki muut seurakunnan kokoavat tilaisuudet perutaan tai siirretään ainakin 31.5.2020 asti. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavaa toimintaa nettiyhteyksien ja somen välityksellä.

Diakoniatyöntekijän tavoittaa puhelimitse puh. 040-5087023. EU-ruokakasseja toivovat voivat sopia puhelimessa suoraan, miten ruokakassit toimitetaan perille.

Laitoshartaudet perutaan täysin. Yksityistä sielunhoitoa tai ehtoollista toivovat voivat olla yhteydessä virastoon tai seurakunnan työntekijöihin suoraan. Työntekijä huolehtii tapauskohtaisesti erityisestä varovaisuudesta sopiessaan tapaamisesta.

Seurakunnan hengellistä työtä tekevät ovat käytettävissä sielunhoidolliseen keskusteluun kuten aina muulloinkin. Nyt sielunhoito tapahtuu kuitenkin pääasiassa puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos koronavirustilanne tai muutkin asiat aiheuttavat huolta tai murhetta tai jostain syystä kaipaatte keskusteluapua, sielunhoitoa tai esirukousta.

Kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa palvellaan puhelimitse maanantaista keskiviikkoon kello 9–12. Esirukouspyyntöjä voi edelleen jättää seurakunnan kotisivujen välityksellä tai suoraan työntekijöiden sähköpostiin muodossa: etunimi.sukunimi(at)evl.fi.

Nämä ohjeet ovat voimassa toukokuun 2020 loppuun asti. Kun varotoimenpiteet lopetetaan kokonaan tai osittain, siitä ilmoitetaan erikseen.

Janne Airaksinen

TARKENNETTU uusimman tiedon nojalla kello 13:14 menettelyä hautaan siunaamisissa.

Tagged with →