Joutsan ja Luhangan kuntien lähialueille on suunnitteilla kaksi uutta tuulivoimapuistoa. Paikallislehti Joutsan Seutu kertoi viime viikolla, että Solarwind by Janneniska Oy -niminen yhtiö suunnittelee rakentavansa kuuden voimalan tuulivoimapuiston Haukanmaalle Toivakan kunnan alueelle.

Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan, mutta Jyväskylän puolelle, suunnitellaan puolestaan seitsemän tuulivoimalan rakentamista. Paikkaa nimitetään Salolan tuulivoimapuistoksi, ja sen keskusalue sijaitsee noin viitisen kilometriä Luhangan Hauhanpohjasta pohjoiseen.

Molempien hankkeiden luvat ovat parhaillaan viranomaiskäsittelyssä.

Hankkeiden julkitulo on saanut paikalliset tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvat kansalaiset toimiin. Joutsan seutukunnan tunnetuin tuulivoimakriitikko on Luhangan Latamäen tuulivoimapuiston rakentamista voimakkaasti vastustanut tammijärveläinen Hannu Heinonen.

Heinonen on yhdessä muiden tuulivoimakriittisten kansalaisten kanssa ryhtynyt poikkeukselliseen tiedotuskampanjaan tuulivoimahankkeita vastaan. Kampanjaa varten on muun muassa teetetty omat havainnekuvat suunnitelluista tuulivoimaloista.

Havainnekuva on tietokoneella tehty valokuvan kaltainen kuva, jossa kuvataan mahdollisimman tarkasti, miltä esimerkiksi rakennus tulee valmiina näyttämään. Havainnekuvia käytetään nykyään varsinkin isommissa rakennushankkeissa lupien hakemisen yhteydessä sekä kertomaan suurelle yleisölle, miltä lopputuloksen uskotaan näyttävän.

Yleensä tuulivoimahankkeita suunnittelevat yhtiöt laativat tuulivoimapuistoista omat havainnekuvat, joissa tuulivoimalat on tietokoneella piirretty aitoon maisemavalokuvaan. Sen sijaan lienee aivan poikkeuksellista, että tuulivoimapuistojen vastustajat ovat nyt laatineet omat havainnekuvansa.

– Oletan, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on tehty näin tarkka kuvaus ja sijoittelu. Tuskin missään muuallakaan maailmassa. Halusin teetättää nämä kuvat sen takia, että tuulifirmojen konsultit tekevät yleensä tarkoituksella häivytetyt kuvat, joissa tuulivoimalat eivät näy oikein. Viranomaiset eivät ymmärrä tätä tai eivät halua ymmärtää. Näissä meidän kuvissamme voimalat on nyt sijoitettu juuri niin kuin ne näkyisivät. Esitetty sijoituspaikka, etäisyydet kuvauspaikalta ja korkeuskäyrät on otettu lähes metrin tarkkuudella huomioon, kertoo Hannu Heinonen.

Heinonen katsoo, että Jyväskylän eteläpuoliset tuulivoima-alueet ovat niin lähellä toisiaan, että muiden yhteisvaikutusten lisäksi niiden maisemavaikutus ulottuu yli 30 kilometrin säteelle Päijänteen alueelle.

– Asukkaiden huoli terveydestä sekä vaikutukset alueen matkailu- ja luontoelinkeinojen kehittymiselle ja asumisen vetovoimalle ovat todellisia, sanoo Heinonen.

Hänen mukaansa yli sata asukasta ja maanomistajaa Salolan tuulivoimahankkeen vaikutuspiiristä on esittänyt Keski-Suomen ely-keskukselle ja Jyväskylän kaupungille vaatimuksen, että ympäristövaikutusten arviointi tulee suorittaa ennen alueen kaavoituksen aloittamista.

– Päijänteen maisemakuvaa massiivisesti muuttavat, salassa valmistellut hankkeet ovat yllättäneet paikalliset asukkaat täysin. Perinteisten järvi- ja kylämaisemien suunnitelmallinen vahingoittaminen herättää epävarmuutta ja pelkoa. Tämän kokoluokan maatuulivoimaloiden vaikutuksista ihmisiin ja ekosysteemeihin ei ole vielä tietoa, koska niitä ei ole missään rakennettu tällaiseen ympäristöön, toteaa Heinonen.

Markku Parkkonen

Joutsan Seutu julkaisee tämän jutun yhteydessä osan tuulivoimakriitikoiden teettämistä Havainnekuvista Salolan suunnitellusta tuulivoimapuistosta.