Joutsalaistaustainen Tuija Lankia (kuvassa) on väitellyt maa- ja metsätaloustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa ympäristöekologian alalta. Väitöstutkimuksessaan The economic value of the priceless: revealing the benefits of outdoor recreation in Finland Lankia käsitteli luonnon virkistyskäytön taloudellista arvoa Suomessa markkinattomien hyötyjen arvottamismenetelmillä.

Tutkimuksessa arvioitiin luonnon virkistyskäytön laajuutta ja arvoa sekä niiden alueellista jakautumista Suomessa, kesämökkimatkojen virkistysarvoa sekä sitä, kuinka muutokset vedenlaadussa vaikuttavat uintikäyntien virkistysarvoon

Lisäksi selvittiin suomalaisten halukkuutta osallistua virkistysarvokauppaan, jossa yksityisille maanomistajille maksettaisiin metsän tai muun luontoalueen virkistysarvoa parantavista toimista tai vastaavasti alueen virkistysarvoa heikentävien toimien lykkäämisestä. Myös sitä tutkittiin, ovatko ulkoilijat halukkaita käyttämään aikaansa virkistysarvoa kohentavien toimenpiteiden käytännön toteuttamiseen.

Tulokset toivat esiin luonnon virkistyskäytön arvon rahamääräisesti. Niissä korostui erityisesti kodin läheisyydessä tapahtuvan ulkoilun merkitys. Esimerkiksi kesämökkimatkojen virkistysarvon osalta kävi ilmi, että virkistäytymisen estävät leväkukinnot laskevat mökkikäynnin virkistysarvoa noin 40 prosenttia ja rannan puute 45 prosenttia ja että mökin sähköistys nostaa arvoa noin kolme prosenttia.

Virkistysarvokaupan osalta tulokset osoittivat, että noin puolet vastaajista oli halukkaita käyttämään aikaansa metsän tai muun luontoalueen virkistysarvoa kohentavien toimenpiteiden toteuttamiseen ja reilu kymmenen prosenttia halukkaita maksamaan ainakin yhden toimenpiteen toteuttamisesta tai lykkäämisestä.

Lankian vastaväittelijänä väitöstilaisuudessa toimi professori Jette Bredahl Jacobsen Kööpenhaminan yliopistosta. Koronavirusepidemian takia tilaisuus toteutettiin Skypen välityksellä.

Tarja Kuikka