Suomen hallituksen aiemmasta linjauksesta poiketen kaikki perusopetuksen 1.-3. luokkien oppilaat voivat sittenkin saada kouluissa lähiopetusta. Aiemmin tällä viikolla hallitus linjasi, että lähiopetukseen osallistuminen olisi mahdollista vain niille mainittujen vuosiluokkien oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Nyt ammattirajoitus on kuitenkin poistettu, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Myös 1.-3. luokkalaisten koulunkäynti suositellaan kuitenkin edelleen hoidettavaksi etäopiskeluna kuten muidenkin perusopetuksen ikäluokkien koulunkäynti.

Tarja Kuikka

Tagged with →