Joutsan kunnanhallitus on marraskuussa käsitellyt Lea-Elina Nikkilän (vihr.) valtuustoaloitetta osallistuvasta budjetoinnista Joutsaan. Kunnanhallitus päätti varata 20.000 euron määrärahan tähän uudenmalliseen budjetointiin hyvinvointipalveluihin kehittämiseen saadusta perintörahastosta.

Kuntaliitto on julkaissut osallistuvan budjetoinnin oppaan, jossa esitellään erilaisia menetelmiä, miten sitä voidaan toteuttaa. Osallistuvassa budjetoinnissa on tarkoituksena ottaa alueen asukkaat mukaan päättämään kunnan taloutta ja resursseja koskevista asioista. Sen toteuttamiselle ei ole asetettuja tiukkoja raameja, mutta perintörahastoja käytettäessä on huomioitava perintörahaston ehdot, joten raha on käytettävä hyvinvointipalveluiden edistämiseen.

Kunnanhallitus järjestää kunnan verkkosivuilla sekä Joutsan kirjastossa ja Leivonmäen kirjastoissa kyselyn ideoista kuntalaisille. Erityinen työryhmä jalostaa näistä sitten konkreettisia toimintaehdotuksia. Työryhmän viidestä valitsemasta toimintaehdotuksesta järjestetään äänestys kunnan verkkosivuilla. Osallistavan budjetoinnin määräraha käytetään eniten ääniä saaneiden toimintaehdotuksen mukaisesti.

Ideoiden osalta on huomioitava, että niiden tulee olla laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia sekä pysyvää ja pitkäkestoista toimintaa, sillä yksittäisiä tapahtumia ei huomioida kuin harkintaan perustuen.

Alueellisesti niiden tulisi koskea koko kuntaa ja tulosten tai toimintamallien tulisi olla laajasti hyödynnettävissä. Toteuttajina voivat olla yksittäiset kuntalaiset, järjestöt, yhdistykset ja kunta tai kaikki nämä yhteistyössä. Vain kunnan jäsenen ideat hyväksytään.

Kunnanhallitus nimesi työryhmään Lea-Elina Nikkilän (puheenjohtaja), Teresa Teppolan (kok.), talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkasen ja elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäen.

Janne Airaksinen

Tagged with →