Järjestöjen ja kuntien yhteistyö on sekä Joutsassa että Luhangassa pääosin hyvällä mallilla. Tällaisen johtopäätöksen voi vetää viime viikolla Luhangan kylätalolla järjestetystä Elinvoimapaja-illasta. Illassa oli mukana kuntien ja järjestöjen väkeä Joutsasta, Luhangasta ja Toivakasta keskustelemassa järjestöjen ja kunnan suhteista.

Tilaisuuden paneelikeskustelussa Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka (yläkuvassa 2. oikealta) kertoi, että Joutsan kunta pitää yllä vuoropuhelua järjestöjen kanssa muun muassa yhteistyöpalavereissa sekä säännöllisesti kokoontuvan kumppanuuspöydän kautta. Luhangassa puolestaan järjestetään kerran vuodessa yhdistysilta. Lisäksi kunnanjohtaja Tuomo Kärnä (kuvassa oik.) lähettää säännöllisesti yhdistyksille tietoa sähköpostitse.

Joutsalaisen yhdistysväen edustajana paneelissa ollut Tapio Lankia (kuvassa vas.) korosti myös varsinkin ikääntyneen väestön asioiden ajamisessa kumppanuuspöydän sekä vanhus- ja vammaisneuvoston roolia. Lankia valitteli sitä, että viime vuosina kunnan henkilökunnassa on tapahtunut usein henkilövaihdoksia, mikä on osaltaan vaikeuttanut järjestöjen viestin viemistä kuntaan päin.

Luhangan MLL:n edustaja Merja Mäkinen kiitteli Luhangan kunnan tiedotusta, ja toivoi samalla, että Luhankaan saataisiin Joutsan malliin kumppanuuspöytä tai vastaava.

Joutsan kunnanvaltuutettu Lea-Elina Nikkilä (yläkuvassa 2. vas.) katsoi, että kunnallisessa päätöksenteossa huomioidaan myös järjestöjen ääni hyvin.

– Täytyy muistaa, että monet kunnan päättäjät ovat myös mukana järjestötoiminnassa, joten tietoa on jo valmiiksi kuntaorganisaation sisällä ja yhteydenpito on luontevaa, sanoi Nikkilä.

Hän myös korosti, että kunnassa arvostetaan valtavasti järjestöjen tekemään työtä.

– Kolmannen sektorin merkitys on valtava. Asiat eivät luistaisi ilman sitä.

Myös Luhangan kunnanvaltuutettu Aki Virtaniemi totesi, että päättäjät ja järjestöihmiset ovat pitkälti samoja henkilöitä, joten yhteydenpito toimii matalalla kynnyksellä.

Järjestöjen oman viestinnän todettiin olevan paikkakunnilla varsin hyvällä tolalla. Tärkeimpiä tiedonvälityskanavia ovat paikallislehti, ilmoitustaulut sekä kunnan tapahtumakalenteri. Toivakassa on otettu päällekkäisyyksien välttämiseksi käyttöön yhdistyskentän sisäinen tapahtumakalenteri.

Tilaisuudessa jaettiin henkilökohtainen Hyvän kierre -palkinto järjestötyön ansioituneelle toimijalle. Palkinnon sai joutsalainen järjestöaktiivi Tapio Lankia.

Markku Parkkonen

Elinvoimapajan toinen vetäjä Anne Astikainen luovutti Hyvän kierre -palkinnon joutsalaiselle järjestöaktiiville Tapio Lankialle.

Tagged with →