Joutsan kunta laatii parhaillaan uutta kuntastrategiaa vuosille 2020–2025. Myös kuntalaiset voivat kommentoida kunnan toimintaa ohjaavaa strategiaa muun muassa kunnan verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta. Lomakkeen yhteydessä on myös nähtävillä strategialuonnoksen tiivistelmä.

Kunta esitteli strategiaa maanantai-iltana järjestetyssä kuntalaistilaisuudessa. Tilaisuuden anti jäi palautteen suhteen melko vähäiseksi, sillä niin sanottuja rivikuntalaisia paikalla oli vain puolentusinaa.

Nyt esillä olevan strategialuonnoksen ovat laatineet kunnan johtavat viranhaltijat kunnanjohtaja Harri Nissisen johdolla. Kunnanhallitus käsittelee ehdotusta 23.3. ja valtuusto hyväksyy strategian 6.4. Näin ollen asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten kannattaa antaa palautetta kuntaan mahdollisimman pian.

Kunnan strategian luonnoksessa Joutsan kunnan visiona on olla ”hyvinvoiva ja uudistuva maaseutukunta”. Joutsan kunnan mission viranhaltijat ovat tiivistäneet seuraavasti: ”Järjestämme Joutsassa hyvät palvelut ja yrittäjille mahdollisuuden menestyä. Kaikista huolehditaan.”

– Korostaisin tätä kaikista huolehtimista. Joutsan kokoinen kunta pystyy aidosti huolehtimaan kaikista kuntalaisista, totesi kunnanjohtaja Harri Nissinen maanantain kuntalaistilaisuudessa.

Tilaisuuden yleisöpuheenvuoroissa korostettiin yhdistys- ja kulttuuritoiminnan tärkeyttä sekä kunnan työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Kunnan strategialuonnokseen on kirjattu muun muassa kunnan toimintaperiaatteet.

Kuntastrategiaan voi ottaa kantaa TÄÄLLÄ.

Tagged with →