Joutsan Ekokaasu Oy:n seisahduksissa ollut kaasulaitos saatetaan saada uudelleen käyttöön kevään mittaan. Biokaasuyhtiön osakkaana jo aiemmin ollut laukaalaisen Erkki Kalmarin yritys Metener Oy aikoo sijoittaa Ekokaasun laitteiston kunnostamiseen. Samalla Metenerin omistusosuutta Ekokaasusta kasvatetaan.

Erkki Kalmari on myös valittu Ekokaasun uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Kalmari on jo pitkään tunnettu yhtenä suomalaisen biokaasutuotannon edelläkävijöistä. Metener oli myös keskeisessä roolissa Ekokaasun kaasulaitoksen suunnittelussa.

Joutsan Ekokaasun tuotannossa on ollut isoja ongelmia ja lopulta tuotanto sekä biojätteen vastaanotto on jouduttu kokonaan lopettamaan. Ekokaasu Oy on haettu yrityssaneeraukseen, mutta lopullista saneerauspäätöstä ei ole vielä saatu. Metenerin suunnitelmiin saattaa tulla vielä muutoksia, mikäli käräjäoikeus ei hyväksy esitettyä saneeraussuunnitelmaa.

Erkki Kalmarin mukaan Metener ryhtyy kunnostamaan Ekokaasun laitteistoa ja ajamaan asteittain laitoksen tuotantoa ylös. Kalmari arvioi, että biojätteen vastaanotto voidaan saada uudestaan käyntiin noin kuukauden päästä. Kevään mittaan myös biokaasun myynti saataneen taas käyntiin.

Kalmarin mukaan yhtiöllä on myös suunnitelmissa laajentaa toimintaa luomulannoitetuotantoon. Tämä edellyttäisi, että lähiseudun maanviljelijöistä löytyisi riittävä määrä yhteistyökumppaneita.

Markku Parkkonen

Tagged with →