Päijänteen itäpuoli tuntuu vetävän tuulivoimayhtiöitä magneetin lailla puoleensa. Nyt liikkeellä on yhtiö nimeltä Solarwind by Janneniska Oy, joka suunnittelee rakentavansa kuuden voimalan tuulivoimapuiston Haukanmaalle Toivakan kunnan alueelle. Tuulivoimalat sijaitsisivat lähimmillään alle kahden kilometrin etäisyydellä Päijänteestä.

Tuulivoimapuiston kokonaistehoksi on laskettu 36 MW ja on nimeltään Haukanmaa–Isovehmaanmäki. Keski-Suomen ely-keskus on pyytänyt hankkeesta lausuntoa muun muassa Toivakan kunnalta ja Jyväskylän kaupungilta. Kyse on siitä, tarvitaanko yva-menettelylain soveltamista tässä kohteessa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Hanke on kohtuullisen lähellä Joutsaa, sillä Rutalahden keskustaan on matkaa eteläisimmästä tuulivoimalan suunnitellusta sijoituspaikasta noin kymmenen kilometriä. Lähimmillään Joutsan rajalle on matkaa hieman alle seitsemän kilometriä. Joutsan kunnalta ei kuitenkaan ole lausuntoa yva-menettelyn tarpeellisuudesta pyydetty.

Voimaloiden napakorkeus on 160 metriä ja niiden korkeus maanpinnasta maksimissaan 245 metriä. Tuulivoimaloiden liittäminen 110 kV kantaverkkoon on alustavasti suunniteltu Säynätsalossa sijaitsevan muuntamon kautta. Kaapelointi tehtäisiin pääsääntöisesti tien oheen kaivamalla tai ilmakaapelilla järvenselän ylitse.

Toivakan ympäristölauta käsittelee lausuntopyyntöä huomenna 12.3. Pohjaesityksenä on, että yva-menettelyä tulisi soveltaa. Alueella olevat luontoarvot ja Päijänteen maisema tulisi huomioida.

Joutsan seutukunnan kannalta asiassa on merkittävää se, että Salolan tuulivoimapuiston hanketta on esitetty rakennettavaksi Hauhanjärven pohjoispuolelle Luhangan ja Joutsan raja-alueelle, mutta Jyväskylän puolelle. Yhdessä jo olemassa olevien Luhangan Latamäen tuulivoimaloiden kanssa nämä kaksi suunnitteilla olevaa tuulivoimapuistoa muodostaisivat käytännössä ketjun Päijänteen itäpuolelle.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tuulivoimaloiden alustava sijoittelu Toivakan Haukanmaalla. Rutalahden keskustaan on matkaa eteläisimmästä paikasta kymmenen kilometriä ja Joutsan rajalle hieman alle seitsemän kilometriä. Kuvan lähde: hankevastaavan viranomaisille toimittama selvitys.

Tagged with →