Yksityisteiden valtionavustuksiin on vuodelle 2020 varattuna Keski-Suomeen noin 1,5 miljoonaa euroa. Tiekunnissa onkin järkevää aktivoitua parantamistarpeessa olevien teiden kunnostamiseen juuri nyt. Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Avustusmäärä voi olla siltahankkeissa 75 prosenttia ja muissa perusparannushankkeissa 50 prosenttia todellisista kustannuksista.

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Normaali tienpito, kuten lanaus tai niitto, eivät oikeuta avustukseen.

– Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin hankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Kohteita voivat olla myös teiden kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset, Erja Vainionpää Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Avustuskelpoisuus täyttyy, jos yksityistiellä on toimiva tiekunta ja tiekuntaa koskevat tiedot ovat ajan tasalla viranomaisrekistereissä. Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustuskelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi ely-keskus arvioi muun muassa korjaustarpeen. Kaikkinensa kelpoisuusehdot väljenivät lakimuutoksen myötä.

Projektin tulee lähteä liikkeelle tiekunnan kokouksesta, jossa päätetään perusparannushankkeeseen ryhtymisestä ja valtionavustuksen hakemisesta.

Janne Airaksinen

Tagged with →