Valtateille 4 ja 6 pystytetyt uudet liikenneturvallisuuskamerat ovat vähentäneet onnettomuuksien määrää ja alentaneet nopeuksia tieosuuksilla. Näin sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen, joka puolestaan perustaa arvionsa Väylä-viraston tilastoihin.

– Marraskuussa 2019 selvitettiin lyhyen aikavälin tuloksia. Valvontatolpat olivat pystyssä jo vuoden 2018 syksyllä ja vaikuttivat jo turvallisuuden parantumiseen jo silloin. Liikenneturvallisuus on parantanut myös pidemmällä tarkastelujaksolla vuoden 2019 ajalla, Ihalainen sanoo.

Lusin ja Vaajakosken välisellä Nelostien osuudella valtatien onnettomuudet ovat vähentyneet vuosien 2015–2017 keskiarvosta 48:sta vuoden 2019 37:ään. Vähennystä on siis 11.

Nopeudet kilometreinä tunnissa mitattuina ovat automaattisten nopeusmittauspisteiden mukaan alentuneet vuoden 2017 keskiarvosta 91,2:sta vuoden 2019 89:ään.

Kukaan ei kuollut Nelostien valvonta-alueella viime vuoden aikana. Vuosien 2015–2017 keskiarvo oli 1,3 kuollutta.

Vuoden 2019 aikana oli kahdeksan loukkaantunutta, kun vuosien 2015–2017 keskiarvo oli 16. Loukkaantuneiden määrä laski näin ollen kahdeksalla.

Kuutostiellä Loviisan ja Kouvolan välillä vastaavat luvat ovat laskeneet Nelostietäkin voimakkaammin. Lukujen lähteenä ovat Väylä -viraston onnettomuustilastot.

Ylinopeuttakin on selvästi ajettu. Tieosilta on lähetetty yhteensä noin 3.600 huomautusta ja noin 6.000 maksumääräistä seuraamusta. Tilastoissa on lyöty yhteen nippuun kummankin valtatien huomautukset ja sakot.

Kameroita on poliisin mukaan kattavasti Lusin ja Vaajakosken välillä. Uudet kamerat toimivat tutkaperiaatteella, jossa mittaus tapahtuu muutamien kymmenien metrien matkalla ennen tolppaa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Uudet liikenneturvallisuuskamerat ovat nimensä mukaisia. Onnettomuudet ovat vähentyneet, liikennekuolemilta on vältytty ja ajonopeudetkin ovat keskimäärin laskeneet. Luonnollisesti myös sakkoja ja huomautuksia on lähtenyt tuhatmäärin autoilijoille.