Joutsan seurakunnan aikomus perustaa yhteinen taloustoimisto Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa etenee. Tavoiteaikatauluna perustamissopimuksen hyväksymiselle on 1.5.2020.

Seurakunnan taloustoimistossa on yksi toimistosihteerin virka. Se muutetaan Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteisen taloustoimiston taloustoimistosihteerin viraksi. Tähän siirretään nykyinen talouspäällikkö Eija Lehtimaa. Virkaa ei vielä lakkauteta, mutta se jätetään toistaiseksi täyttämättä.

Asiaa käsitteli 27.2. kokoontunut kirkkoneuvosto. Näiden esitysten toteutumisesta päättää lopullisesti myöhemmin kokoontuva kirkkovaltuusto.

Uudessa mallissa taloushallinnossa on kolme työntekijää hallintojohtaja, talouspäällikkö ja taloustoimistosihteeri. Jokainen heistä voi erikoistua omaan tehtäväänsä. Tämän uskotaan lisäävän tehokkuutta, parantavan työssäjaksamista ja ajan kuluessa merkitsevän myös taloudellista säästöä. Henkilöstökulujen laskelmien perusteella kaikki kolme seurakuntaa saavat aikaan säästöä.

Taloustoimistosihteerin tehtävän yleiskuvauksen mukaan työntekijä vastaa seurakuntien palkanlaskennasta sekä osto- ja myyntireskontrasta.

Kirkkoherra Tuula Leppämäki näkee uudistuksessa monia etuja.

– Seurakuntaan tulee lisää osaamista. Loma-aikojen sijaistaminen ja sairaslomatuuraukset ovat jatkossa helpompi järjestää. Yhden työntekijän toimisto kun on loppujen lopuksi aika haavoittuvainen. Lisäksi nyt ei aina tarvitse pyytää ulkopuolista konsulttia apuun, vaan omasta organisaatiosta löytyy enemmän osaamista.

– Esitysten laatiminen entistä ammattitaitoisemmin tuo sujuvuutta päätöksentekoon, mikä on myönteinen seikka säästöjenkin kannalta, kertoo kirkkoherra Leppämäki.

Janne Airaksinen

Tagged with →