Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa ja päättää kunnan kannasta asioihin. Kunta on hallintosäännöllä oikeuttanut kunnanjohtajan käyttämään kunnanhallituksen puhevaltaa, mutta ei päätösvaltaa!

Harjula-Prättälä ”kuntalakiraamatussaan” Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat 2019 toteavat: ”Kunnanjohtajan puhevallan käyttäminen tarkoittaa yleensä esiintymistä kunnan nimissä ja puolesta eri viranomaisissa ja tilaisuuksissa.”

Viime vuosina on vähitellen kuitenkin käynyt niin, että renki eli kunnanjohtaja on alkanut yhä enemmän käyttämään isännän eli kuntalaisten valitseman kunnanhallituksen valtaa. Hän on mm. päättänyt, ettei kunnanhallituksen listalle oteta enää kesken käsittelyn ollutta keskeneräistä asiaa. Hän on myös delegoinut kunnalta korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuden ja Eduskunnan oikeusasiamiehen pyytämiä kannanottoja alaistensa vastattaviksi. Kunnanhallitus ei ole ollut asioista lainkaan tietoinen.

Tämä rengintauti on jo levinnyt alaisten joukkoon esimerkiksi siten, että sairaanhoitopiirin kunnanhallitukselta pyytämä lausunto lähti alemman virkamiehen kynästä ja herätti lähinnä hilpeyttä sairaanhoitopiirin valtuustossa. Kyse oli yli 10 miljoonan vuosittaisen menoerän käyttämisvaihtoehdoista.

Kuntalaisena esitän, että kunnanhallitus alkaa käyttää isännän ääntä talossa!

Kalle Willman
kunnan jäsen
Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →