Päijät-Hämeen liitto ja Keski-Suomen liitto vaativat, että Nelostien remontista välillä Hartola-Oravakivensalmi tehdään valtion rahoituspäätös mahdollisimman pian. Nelostiellä kyseisellä osuudella on lainvoimainen ja toteuttamiskelpoinen tiesuunnitelma, joka on voimassa ainoastaan vuoden 2021 loppuun. Hankkeen kustannukset ovat noin 26 miljoonaa euroa, mikä sisältää kolme pientä parannusta Hartolan taajaman risteyksiin.

Ongelmana on nyt se, että mikäli remonttia ei panna alulle vuoden 2021 aikana, lainvoimainen tiesuunnitelma vanhenee. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että hankkeen suunnittelu on aloitettava alusta. Uusi suunnittelukierros todennäköisine valituksineen taas lykkäisi toteuttamista useilla vuosilla eteenpäin.

– Päätös Hartola-Oravakivensalmi -välin rakentamisesta ja rahoituksesta tarvitaan välittömästi. Jos hanketta ei aloiteta suunnitelman voimassaolon aikana, on parantamistoimenpiteiden suunnittelu aloitettava alusta yleissuunnitelmalla. Lainvoimaisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman toteuttamatta jättäminen on kestämätöntä julkisten varojen käytön kannalta, todetaan maakuntaliittojen vetoomuksessa.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet myös Hämeen ja Keski-Suomen kauppakamarit, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Keski-Suomen Yrittäjät, Lahden teollisuusseura ja SAK Keski-Suomi.

Käytännössä remonttirahat olisi saatava mukaan valtion ensi vuoden budjettiin. Tiesuunnitelman toteutus on viivästynyt valitusten vuoksi. Nyt suunnitelma on kuitenkin käynyt läpi kaikki valitusasteet ja työt olisivat käynnistettävissä, mikäli valtio myöntäisi rahat.

Joutsan ja Hartolan kunnanjohtajat Harri Nissinen (kuvassa oik.) ja Merja Olenius (vas.) olivat omalta osaltaan kertomassa remontin tarpeellisuudesta maakuntaliittojen hallitusten yhteiskokouksessa perjantaina Vierumäellä.

– Kyseinen tieosuus on Suomen ydinverkon ongelmallisimpia kohteita. Mäkisenä ja mutkaisena se hidastaa matkantekoa ja aiheuttaa vaaratilanteita. Korjaamaton pätkä luo myös virheellistä mielikuvaa Suomen päätieverkosta, totesivat kunnanjohtajat omassa esityksessään.

Markku Parkkonen

Info: Vt 4 parantaminen välillä Hartola–Oravakivensalmi

Suunnitelmassa on noin 12 km nykyisen valtatien parantamista, tästä noin 2,7 km uudessa maastokäytävässä.

Kustannusarvio on 24,9 miljoonaa euroa. Lisäksi noin miljoona euroa toivotaan varattavan Hartolan taajaman liittymien parannuksiin.

Kyseinen osuus on Suomen maanteiden ydinverkon ongelmallisimpia kohteita sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen palvelutason osalta.

Hartolan ja Oravakiven välinen Nelostien osuus on Suomen maanteiden ydinverkon ongelmallisimpia kohteita sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen palvelutason osalta.

Tagged with →