Säästöpankkiryhmään kuuluvat Sysmän Säästöpankki ja Helmi Säästöpankki Oy aloittavat yhdistymismahdollisuuksien tutkimisen ja suunnittelun. Päätös asiasta on tehty pankkien hallituksissa ja lopullisen päätöksen tekevät Sysmän Säästöpankin isännistö ja Helmi Säästöpankki Oy:n omistajasäätiö.

Järjestely edellyttää toteutuessaan viranomaisprosessia. Mahdollinen yhdistyminen tapahtuu tänä vuonna.

Päijät-Hämeen pohjoisosissa ja eteläisessä Keski-Suomessa toimivalla Sysmän Säästöpankilla on lähes 5.600 asiakasta, kymmenen työntekijää ja toimipisteet Sysmässä ja Joutsassa. Toimitusjohtaja Ilkka Ahosen mukaan mahdollisella yhdistymisellä ei olisi toteutuessaan välittömiä vaikutuksia Sysmän Säästöpankin Joutsan toimipisteeseen, sen puoleen kuin Sysmän toimipisteeseenkään tai pankin henkilöstöönkään.

– Joutsa ja sen ympäristöalueet ovat Sysmän Säästöpankille tärkeää liiketoiminta-aluetta ja yhdistymisellä on tarkoitus vahvistaa kykyä toimia eteläisen Keski-Suomen asiakkaiden vakavaraisena ja monipuolisena pankkipalveluiden toteuttajana, kertoo Ahonen.

Eteläisessä Päijät-Hämeessä toimivalla Helmi Säästöpankki Oy:llä on yli 21.200 asiakasta, 37 työntekijää ja toimipisteet Lahdessa, Heinolassa, Padasjoella ja Hollolassa. Pankin liikevoitto oli viime vuonna noin 3,5 miljoonaa euroa, vakavaraisuus 21,4 prosenttia ja tase 314,7 miljoonaa.

Sysmän Säästöpankki saavutti tulostavoitteensa

Sysmän Säästöpankin liikevoitto oli viime vuonna 467.000 euroa ja tilikauden voitto 418.000 euroa. Liiketuloksen hyvä kehitys johtui pääosin arvopaperikaupan nettotuottojen vahvasta kasvusta. Pankin asiakasliiketoiminnan tulos painui hivenen miinukselle. Luottopäätöksiä tehtiin noin 11,9 miljoonan edestä, mikä on noin 2,6 miljoonaa edellisvuotta enemmän ja pankin antolainaustase pysyikin lähes paikoillaan.

Luotonannon kasvun saavuttaminen toimialueella vaatii negatiivisten pohjakorkojen maailmassa nykyistä suurempaa luottokysyntää. Luotoista ei tilikaudella kirjattu luottotappioita. Lainoista saadut toimitusmaksut olivat edellisvuoden tasolla.

Nettopalkkiotuotot olivat kasvussa ja myös pankin talletuskanta kasvoi vuoden aikana noin neljällä miljoonalla. Pankin asiakasvarat olivat vuoden lopussa noin 112 miljoonaa, kasvua oli noin 7,2 miljoonaa.

Pankin sijoitustoiminta oli kannattavaa. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotoksi muodostui noin 0,576 miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli koko vuoden erinomaisella tasolla, ja anto- ja ottolainauksen suhde oli vuoden lopussa 71,46 prosenttia. Järjestämättömien luottojen määrä oli 0,73 prosenttia luottokannasta. Vakavaraisuussuhde parani edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa 23,53 prosenttia.

Tarja Kuikka