Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta katsoo, että Vespuolen Salolaan lähelle Joutsan sekä Luhangan kuntarajoja suunniteltu tuulivoimapuisto vaatii sekä kaavamuutoksen että ympäristövaikutusten arviointiprosessin. Lautakunta totesi kokouksessaan 18.2., että nykyinen kaavatilanne ei ohjaa tuulivoimarakentamisen maankäyttöä, joten tuulivoimahankkeen toteuttamiseksi tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77 § mukainen tuulivoimarakentamista ja siihen liittyvää maankäyttöä ohjaava yleiskaava.

– Yleiskaavaprosessissa laaditaan tarvittavat selvitykset ja arvioidaan kaavan vaikutukset. Osallisten kuuleminen ja vuorovaikutus järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavoituksen käynnistämisestä ja kaavan laatimiseen liittyvistä ehdoista sovitaan hanketoimijan kanssa kaavoituksen käynnistämissopimuksessa, toteaa lautakunta.

Kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti lisätä lausuntoonsa, että se yhtyy rakennus- ja ympäristöjaoston lausuntoon ja pitää myös ympäristövaikutusten arviointiprosessia tarpeellisena.

Myös Joutsan ja Luhangan kunnat ovat pitäneet hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessia tarpeellisena.

Markku Parkkonen

Tagged with →