Viime vuosina suomalaiseen vanhustenhoitoon on tullut kokonaan uudet pelisäännöt, kun kansainvälisten sijoittajien omistamat hoivayhtiöt ovat vallanneet markkinoita. Tämä on näkynyt Joutsassakin, jossa toimivat tällä hetkellä Esperi Caren, Attendon ja Mehiläisen hoitokodit. Näistä erityisesti Esperi on ollut valtakunnallisesti esillä ongelmien vuoksi.

Ainakin jotkut kansalaiset ovat arvioineet, että hoivajättien ajatuksena oli ensin vallata paikalliset hoivamarkkinat halvoilla hinnoilla ja sen jälkeen monopoliasemasta sanella kalliimmat hinnat kunnille ja asiakkaille. Esperin kohdalla kävi kuitenkin niin, että operaatioon tarvittava rahapussi osoittautui liian pieneksi: helmikuun alkupuolella yhtiön rahoittajat kertoivat ottaneensa yhtiön haltuunsa. Haltuunoton vaihtoehtona lienee ollut konkurssi, joka taas olisi sekoittanut tuhansien vanhusten elämää eri puolella Suomea.

Samanaikaisesti Esperi on yrittänyt nostaa hintojaan. Nähtäväksi jää, kuinka moni vanhus äänestää hinnankorotuksia vastaan ja vaihtaa hoitopaikkaa. Yhtenä vaihtoehtona Joutsassa voisi olla Esperin toiminnan ostaminen kunnalle. Joutsassahan on joka tapauksessa hankittava ainakin hieman lisää hoivapaikkoja, kun osa Palvelukeskus Jousesta tulee vuodeosastokäyttöön.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →