Luhangan kunnanhallitus päätti nuorten työllistämisestä kesälle 2020. Kunta palkkaa kymmenen nuorta kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa -koululaisten työjaksolle, josta maksetaan 350 euron korvaus. Nuoria työllistetään kunnan eri sektoreille. Heidän tulee olla iältään 15–17 vuotta ja täyttänyt 15 vuotta ennen työssäolojakson alkua.

Kokouksessa päätettiin myöntää myös avustuksia 500 euroa Eläkeliiton Luhangan yhdistys ry:lle ja 500 euroa Jämsän järvipelastajat ry:lle.

Janne Airaksinen

Tagged with →