Luhangan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.2. aloittaa selvityksen kirkonkylän kirjaston siirtämisestä kylätalon yhteyteen. Kirkonkylän kirjasto sijaitsee iäkkäässä rakennuksessa, ja kunnanhallituksen mukaan siirrosta olisi runsaasti hyötyjä esimerkiksi kuntatalouden, käyttäjäkokemuksen ja turvallisuuden osalta sekä vanhusväestölle kirjastopalvelun saatavuuden paranemisen kautta.

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on listannut esitykselleen useita sitä tukevia seikkoja, sillä alustavasti tiedossa ei ole haittavaikutuksia mikä estäisi kirjaston siirtämisen kylätalolle. Kirjaston mahdollinen siirto ei aiheuttaisi toimintojen uudelleen järjestelyä kylätalolla.

Uudistuksessa kunnan palveluverkko säilyisi ennallaan, kunnan käyttötalous tehostuisi huomattavasti, julkisten rakennusten käyttö tehostuisi ja investointi- ja kunnostustarve yhdelle rakennukselle loppuisi.

Samalla kylätalon käyttöaste paranisi ja sitä kautta investoinnin hyöty paranee. Kirkonkylän kirjasto on myös ollut autoilijan kannalta hankalahkossa paikassa. Rakennus ei ole myöskään esteetön, mikä hankaloittaa erityisesti vanhusväestön pääsemistä kirjastoon.

Pääkirjaston käyttökustannukset vuodessa ovat kiinteistön osalta noin 6.500 euroa. Lisäksi tulevat kiinteistöön kohdistuvat kunnossapidolliset työt. Pääkirjaston mahdollisessa myynnissä pääomia vapautuisi kunnan muuhun toimintaan tai investointitarpeisiin.

Kirkonkylän kirjaston kokoelmasta 60 prosenttia on ollut lainaamatta viimeisten viiden vuoden aikana ja kävijöitä on vuosina 2018 ja 2019 ollut alle kaksi henkilöä tunnissa kirjaston aukioloaikana.

Kunnanhallitus pyytää asiasta lausunnot eri lautakunnilta, kirjastonhoitajalta ja järjestää asiasta kuulemistilaisuuden.

Janne Airaksinen

Tagged with →