Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina kolmea hallintokantelua. Tällainen määrä on poikkeuksellinen, etenkin yhden henkilön tekemänä. Joutsalainen Kalle Willman teki kantelut kunnan konserniohjeen puutteista, ettei nuorisovaltuuston tietoja löydy kunnan nettisivuilta ja kunnanjohtajan delegointipäätöksestä koskien vuokrasopimusten allekirjoittamisia.

Hallintokantelusta konserniohjeen osalta kunnanhallitus totesi, että konserniohje on osittain vanhentunut ja ohjeistus päivitetään kevään 2020 aikana. Hallintokantelu ei aiheuttanut muita toimenpiteitä.

Nuorisovaltuuston puuttumisesta kotisivuilta kunnanhallitus totesi hallintokantelun aiheettomaksi ja ei aiheuttanut toimenpiteitä. Kunnanjohtajan delegointipäätöksestä kunnanhallitus totesi, ettei kunnanjohtaja ole ylittänyt toimivaltaansa ja ettei hallintokantelu aiheuta toimenpiteitä.

Kaikissa kolmessa pykälässä kunnanjohtaja Harri Nissinen ja talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen olivat esteellisiä osallistumaan käsittelyyn.

Tieteen termipankin määritelmän mukaan hallintokantelu on ilmoitus lainvastaisesta menettelystä, hyvän hallinnon vastaisesta toiminnasta tai laiminlyönnistä hallintotehtävien hoitamisessa.

Janne Airaksinen