Kannettavien leasing-tietokoneiden hankintaa ei laajennettu koskemaan kaikkia toisen asteen opiskelijoita. Näin päätti Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta tällä viikolla.

Tätä oli esitetty kunnanvaltuuston kokouksessa joulukuussa Iiris Ilmonen (kok.) toimesta. Joutsan lukiolaisille hankitaan leasing-sopimuksella kannettavat tietokoneet ja samalla niitä haluttiin hankittavan myös ammattioppilaitoksissa opiskeleville, tasapuolisuuden vuoksi.

Tarjoamalla tämä etu kaikille toisen asteen opiskelijoille, ei tällä panostuksella olisi enää merkitystä Joutsan lukion markkinoinnin kannalta. Eri puolille opiskelemaan siirtyvien nuorten osalta laite tuottaisi kunnalle sopimukseen liittyen ongelmia takuu-, rikkoutumis- ja katoamistapauksissa. Kunta joutuu vastaamaan laitteiden palautuksista leasing-ajan jälkeen. Oman lukion osalta sopimuksen ehtojen mukaista käyttöä on helpompi valvoa.

Ikäluokkien pienentyessä lautakunta piti tärkeänä saada mahdollisimman suuri osa lukioon perusopetuksen jälkeen lähtevästä ikäluokasta Joutsan lukion opiskelijoiksi lukion elinvoiman turvaamiseksi. Lukion säilyminen on nähty kunnan strategiatyössä tärkeänä.

Talousarvioon 2020 on varattu määräraha lukion opiskelijoille hankittaviin kannettaviin tietokoneisiin. Hankinnan hintaolettama on vuodessa noin 3.000 euroa. Tämä perustuu arvioon siitä, että Joutsan lukioon hakeutuisi noin 20 opiskelijaa vuonna 2020.

Joutsan lukion aloittaville opiskelijoille on hankittu kannettavat tietokoneet joinain aiempina vuosina. Laitteiden hankinnasta on luovuttu perusteena kunnan taloudellinen tilanne.

Lukion opiskelijahankinnassa leasing-rahoituksella hankittavaa kannettavaa tietokonetta ei pidetä suurena vuotuisena kustannuseränä, mutta sillä voidaan saada etua opiskelijahankinnassa.

Janne Airaksinen

Tagged with →