Tekninen lautakunta on hyväksynyt Joutsan kunnan rakennusvalvonnan uudet maksuperusteet, ja ne tulevat voimaan 2.3.2020. Esimerkkinä uusista taksoista voi mainita kaksi jätevesiä sekä talon rakentamista koskevaa maksua.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen maksaa 130 euroa per suunnitelma. Asuinrakennuksen (mukaan lukien yli sadan neliön loma-asuinrakennukset) maksu kultakin rakennukselta on 250 euroa ja lisäksi rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 3,50 euroa/m2. Tällöin kyse on rakennushankkeen rakennusluvan ja rakennustyön valvonta- ja katselmustehtävistä.

Lisäksi palveluita tarvitsevan tulee huomioida kunnan pyrkimys saada materiaalit sähköisessä muodossa. Jos lupapisteeseen kiikuttaa perinteisiä paperiasiakirjoja, niiden digitoinnista on syytä varautua maksamaan. Digitointi sähköiseen muotoon sähköistä lupakäsittelyä ja arkistointia varten maksaa tällöin toimenpideilmoituksista 100 euroa /per hakemus ja skannauskustannus) ja muista luvista 200 euroa vastaavalla tavalla.

Janne Airaksinen