Pynnölän vanhaan kyläkouluun avataan tänä kesänä TUO TUO Kulttuuri-Tila ja Residenssi. Tekstiilitaiteilija Anu Pylsyn ja Design Pylsyn toimitilana viimeisimpänä tunnetuksi tullut kyläkoulu saa keväällä uudet asukkaat, kun Pylsy siirtyy Joutsasta Jyväskylään ja kyläkoululle asettuvat yhdysvaltalainen Kaitlyn Hamilton ja suomalainen Joni Judén, jotka järjestävät koululla uudenlaista toimintaa.

TUO TUO pyrkii toimimaan ilmaisun ja rohkeiden uusien ideoiden kasvualustana sekä tilana, jossa kulttuuri ja taide voivat kukoistaa.

– Toimintamallimme “Kulttuuri-Tilana” pyrkii tarjoamaan osallistumismahdollisuuksia sekä avaamaan ovia mahdollisimman monille. Tuomme ensisijaisesti ekologiseen taiteeseen ja tutkimukseen pohjautuvia aloitteita, permakulttuuriprojekteja sekä julkiseen vuorovaikutukseen tähtääviä hankkeita, kertoo Judén.

 TUO TUO pyrkii Judénin mukaan toteuttamaan ennen kaikkea ympäröivän yhteisön ideoita ja tapahtumia.

– Pyrimme tukemaan sekä edistämään paikallista taide- ja kulttuuritoimintaa ja avaamme oviamme myös tiloihimme sopiviin yksityistilaisuuksiin.

Tarja Kuikka

Tagged with →