Joutsan Seutu julkaisi viikko sitten (JS 5.2.2020) erinomaisen selkeän pohjapiirroksen Joutsassa rakenteilla olevasta terveyskeskuksesta. Sitä katsellessa jokainen viimeistäänkin huomaa, kuin järjetöntä on rakentaa 400 neliön ns. perhekeskus Myllytien varteen. Sen paikalle olisi hyvin mahtunut vuodeosasto, jolloin kustannukset muodostuisivat paljon edullisemmiksi kuin saneeraamalla vuodeosasto jo elinkaarensa lopuilla olevaan Jouseen. Läheisyys poliklinikkaan olisi mahdollistanut henkilökunnan yhteiskäytön, yhteisen apteekin sekä varastot. Koska vuodeosastolla on hoitohenkilökuntaa myös öisin, kuntalaiset olisivat voineet saada apua ongelmiinsa päivystystiloissa kaikkina vuorokauden aikoina. Näinhän tapahtui ennen Seututerveyskeskustakin!

Vuodeosasto olisi voitu sijoittaa nyt rakennettavaan kiinteistöön käytettävissä olevalla viidellä miljoonalla eurolla, kuten Hentiset tekivät Sysmässä. Totuus on se, että seinät aiheuttavat vain viisi prosenttia terveyskeskuksen menoista. Henkilökunta on se, mikä maksaa. Nyt erilliset henkilökunnat eri rakennuksissa tulevat kalliiksi.

Jos suurten paikkakuntien mallin mukaan Joutsaan haluttaisiin perhekeskus vuositasolla 10 lapsen syntymän takia, miksi sitä ei olisi voitu saneerata Jousen Koivulaan? Onneksi nyt näyttää siltä, ettei koulumäen terveydenhoitajaa, kuraattoria ja psykologia sijoitetakaan Myllytielle. Alun perin heidät aiottiin sijoittaa sinne. Siinä ei järkeä ollutkaan.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on määrännyt tuon edellä mainitun viiden miljoonan ylärajan Joutsan sote-hankkeille. Eduskunta ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat samalla määränneet, ettei hankkeita saa pilkkoa erillisiin osiin ja siten kiertää lakia. Siten on selvää, että nykyisen käytössä olevan vuodeosaston saneeraaminen Jouseen noin kahdella miljoonalla, on lain kiertämispyrkimys.

STM on ilmoittanut minulle kirjeellään 16.04.2019, että se on velvoittanut Aluehallintoviraston (avi) seuraamaan, että Joutsa noudattaa lain mukaisia säädöksiä tässä asiassa. Niinpä kun Joutsan valtuusto tekee saneerauspäätöksen, avi tulee ryhtymään toimiin. Suurena vaarana siten on, että vuodeosasto jääkin kokonaan saamatta. Yli 1.500 allekirjoitusta keränneen kuntalaisen vetoomus on siten saatu vesitettyä. Aloitteen alullepanija ehti jo erota valtuustoryhmästään vuodeosaston poisjäännin takia, mutta saatiin kättä päälle panemalla hiljaiseksi asiassa valtuuston kokouksessa ja palaamaan ryhmään. (Olen perillä sopimuksen sisällöstä). Sairaanhoitopiiri- ja Seututerveyskeskusjohtoinen pyrkimys on ollutkin lopettaa vuodeosasto Joutsasta, koska aikanaan Laukaaseen tuli rakennettua tarpeeton osasto. Onneksi perusturvalautakunnan jäsenenä olen vastuusta vapaa, koska lautakunnalta ei ole mitään kysytty.

Kalle Willman
eläkeläinen Joutsassa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.