Joutsan kunnan ICT-asiantuntija Jarkko Puhakka on johtanut kunnan internet-sivujen uudistamisen. Uudet ja modernit, entistä paljon selkeämmät sivut otettiin käyttöön perjantaina 31.1.

Syitä uudistamiseen oli useita. Entiset nettisivut olivat vuosia vanhoja ja teknisesti siinä käytetystä julkaisujärjestelmästä oli aika ajanut ohi. Vuosien kuluessa sisältö oli päässyt lisäksi pirstaloitumaan usean eri henkilön päivittäessä sivuston aktiivisesti, ja tämän pirstaloitumisen koettiin hankaloittavan tiedon etsimistä.

Sivusto rakennettiin kokonaan uusiksi tarkoituksena luoda hyvin selkeä lopputulos, josta on helppo löytää etsimänsä. Projektissa oli mukana Puhakan lisäksi iso joukko kunnan työntekijöitä sekä Flo Apps Oy. Esimerkiksi toimistosihteeri ja tietosuojavastaava Liisa Alfthan on tukenut projektia viestinnän osalta.

– Kun aloimme puntaroida uudistusta vuosi sitten, niin mietimme mikä ylipäänsä on kunnan nettisivun tarkoitus. Päädyimme siihen, että kyse on faktapohjoisesta sivustosta, jonne tullaan etsimään tietoa jostain asiasta. Ilmiasussa olemme panostaneet visuaalisuuden sijasta pikemminkin siihen, että tieto on saatavilla mahdollisimman simppelisti, painottaa Puhakka suunnittelun kulmakiviä.

Etusivulta näkyy heti kuusi päävalikkoa, joista klikkaamalla pääsee aiheen mukaisiin alavalikoin. Päävalikoiden teemat ovat asuminen ja ympäristö, terveys- ja sosiaalipalvelut, varhaiskasvatus ja koulutus, elinkeinot ja yrittäjyys, vapaa-aika ja hyvinvointi sekä kunta ja hallinto.

Myös ajankohtaisten asioiden helppoon saavutettavuuteen on panostettu heti etusivulta lähtien. Näitä valikkoja ovat uutiset, tapahtumat, kuulutukset, esityslistat ja pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, tarjouspyynnöt työpaikat

Kunta on käynnistänyt myös kokeiluluontoisesti Google Ads -mainontaa, ja tätä kautta sivustoilla vierailevat näkevät nyt Joutsasta modernin näköisen nettisivun. Sivuilta pääsee myös kunnan some-kanaviin kuten Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin. Uutta on myös tiivis esittely englanniksi koko Joutsan kunnasta.

Nettisivuilla on kova liikenne, sillä talvellakin niillä käydään viikkotasolla tuhansia kertoja, ja kesällä liikenne moninkertaistuu. Joutopäivät oli haetuin yksityiskohta, ja myös palveluita, yhteystietoja ja liikuntapaikkoja etsitään runsaasti sivuilta.

Liisa Alfthanin mukaan nettisivuille tullaan vielä lisäämään materiaalia esimerkiksi matkailusta ja yrityksistä. Hän muistuttaa, että yrittäjät ja yhdistykset saavat tiedot nettisivuille ilmoittamalla tietonsa kunnalle.

Uudet sivut täyttävät myös saavutettavuusdirektiivin määräykset. Sen mukaan nettisivuilla on pystyttävä navigoimaan erilaisten apuohjelmien avulla, vaikka henkilöllä olisi jokin rajoite kuten näkövamma. Myös sivun voimakkaat kontrastit väreissä liittyvät tähän, sillä esimerkiksi musta teksti valkoisella pohjalla erottuu mahdollisimman selkeästi huononäköisellekin.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kuvakaappaus Joutsan kunnan uusien nettisivujen etusivusta.

Jarkko Puhakka, kunnan ICT-asiantuntija, johti Joutsan uusien internet-sivujen tekemisen yhteistyössä usean henkilön sekä Flo Apps Oy:n kanssa. Kuvassa vasemmalla toimistosihteeri ja tietosuojavastaava Liisa Alfthan, joka tuki projektia viestinnän osalta.

Haluatko tutkia vanhoja nettisivuja vaikka 1990-luvulta – nyt sekin on mahdollista

Nettisivuja uudistaessa vanhat sivut väistyvät bittiavaruuteen, eikä niitä yleensä kukaan kaipaile tai pidä missään esillä. Mikäli kuitenkin haluaa tunnelmoida retro-fiiliksillä, niin internetin syövereissä sekin on mahdollista.

Sivusto nimeltä Wayback Machine, hakusana web.archive.org, tallettaa kuvakaappauksia vanhoista nettisivuista. Peräti 406 miljardia tallennusta pitäisi olla haettavissa. Näihin pääsee käsiksi kirjoittamalla hakukenttään nettiosoite tai muu aiheeseen liittyvä hakusana.

Kun etsii esimerkiksi sanalla Joutsa, niin ensimmäinen tallenne löytyy 3.12.1998.

Janne Airaksinen

Tagged with →