Joutsa käynnistää tämän vuoden aikana kiinteistöveroprojektin toisen vaiheen. Toinen vaihe sisältää projektin ensimmäisen vaiheen lähtötiedoilla kartoitettavan todellisen rakennuskannan määrän ja sen siirtämisen edelleen rekistereihin. Rakennusvalvonta kilpailuttaa ulkopuolisen organisaation suorittamaan toisen vaiheen. Kiinteistöveroselvityksen tekijä on selvillä maaliskuun aikana.

Selvitys saattaa kaikki kiinteistöverotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon. Työ mahdollistaa rakennusrekisterin päivittämisen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennusluvan alaisten rakennusten kartoituksen.

Kiinteistöverotietojen päivittämisen on arvioitu kasvattavan kunnan kiinteistöverotuloja. Tämä takaa myös tasapuolisen kohtelun kiinteistön omistajia kohtaan, kun kaikilla ovat tiedot ajan tasalla.

Janne Airaksinen

Tagged with →