Luhangan Osuuspankin luotto- ja talletuskanta kasvoivat vuonna 2019. Luottokanta kasvoi vuoden aikana 7,8 % ja oli vuoden lopussa 48,6 miljoonaa euroa. Talletuskanta kasvoi 7,7 %, rahastosijoitukset 18,6 % ja sijoitussidonnaiset vakuutukset 3,7 %. Luottokantaa kasvattivat erityisesti uudet asiakkaat, mikä näkyi myös pankin omistaja-asiakasmäärän kasvuna.

Vuoden lopussa pankilla oli 2.085 omistaja-asiakasta eli kasvua kertyi vuoden aikana 85 omistaja-asiakkaan verran. Bonuksia omistaja-asiakkaille maksettiin tilikauden aikana 194.000 euroa. Pankin liikevoitto, 319.000 euroa, jäi edellisvuodesta.

– Liikevoittoa heikensivät erityisesti edellisvuodesta kasvaneet arvonalentumiskirjaukset, mutta myös korkokate ja palkkiotuotot jäivät vuoden takaisesta, totesi pankin toimitusjohtaja Tuomas Puttonen.

Kuluvan vuoden aikana pankki ennakoi kasvun hidastuvan vuoden 2019 tasolta.

– Pankin kannattavuuteen kohdistuu edelleen haasteita niin alhaisen korkotason kuin sääntelyn kiristymisenkin vuoksi, arvioi Puttonen.

Markku Parkkonen

Tagged with →