Joutsan kunta päätti liittyä ProPäijänne ry:n jäseneksi kunnanhallituksen päätöksellä. Konsernijaosto nimeää kunnan puhe- ja äänivallan käyttäjän vuosille 2020–2021.

ProPäijänne ry on perustettu 8.12.2015. Yhdistys tavoittelee Päijänteelle Unescon biosfääritunnusta yhdessä Muuramen kunnan ja Päijänteen alueen yrittäjien kanssa.

Biosfäärialueella tarkoitetaan aluetta, jolla on ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto sekä rikas kulttuuriympäristö ja elävää elinkeinotoimintaa. Vuoden 2016 listauksen mukaan maailmassa on 669 biosfäärialuetta 120:ssa eri maassa. Suomessa ja Ruotsissa on kaksi ja Tanskassa yksi biosfäärialue. Suomen kaksi biosfäärialuetta sijaitsevat Pohjois-Karjalassa (1992) ja Saaristomerellä (1994). Unescon Ihminen ja biosfääri -ohjelma käynnistyi vuonna 1970.

Biosfääritunnuksen saamisen edellytyksenä on, että alue täyttää Unescon määrittelemät kriteerit ja perustehtävät. Nämä perustehtävät edellyttävät kestävän kehityksen edistämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä tutkimuksen, seurannan ja ympäristökasvatuksen tukemista. Alueen on oltava myös riittävän suuri kooltaan, jotta alueella voidaan toteuttaa edellä esiteltyjä perustehtäviä.

Jo aiemmin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Joutsan on allekirjoittanut sitoumuksen lähteä kehittämään Päijänteen Biosfäärialuetta, mutta nyt yhdistyksestä pyydettiin liittymään jäseneksi. Jäsensyys mahdollistaa osallistumisen päätöksentekoon sekä vaikuttamisen asioiden käsittelyyn. Kuntajäsenille vuosijäsenmaksu on 50 euroa.

Janne Airaksinen

Tagged with →