Esperi Care on tehnyt hinnankorotusesityksen Hoivayksikkö Kaaren asiakkaiden omavastuuosuuksien nostamiseksi. Joutsan kunta ei ole hyväksynyt hinnankorotusesitystä. Useista neuvotteluista huolimatta Esperi on kuitenkin pitänyt kiinni esityksestään.

Joutsan kunta ostaa tällä hetkellä mainitusta Esperin yksiköstä palvelusetelillä ikäihmisten tehostettua palveluasumista. Asiakkaiden omavastuun noustessa kunnalla on herännyt huoli näiden maksukyvystä. Esperi ja kunta järjestivät asiasta 20. tammikuuta yhteisen tiedotustilaisuuden, jossa asiaa käytiin läpi hoivakodin asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Kunnan tilaisuudesta julkaisemassa tiedotteessa todetaan, että hoivayksikkö Kaaren asukas voi valita eri vaihtoehdoista. Asukas voi joko jäädä nykyiseen palveluun, tai kunta voi järjestää tämän tehostetun palveluasumisen muista kunnan yksiköistä tai asiakkaan valitsemasta paikasta ostopalveluna palvelusetelillä tai maksusitoumuksella.

Mikäli Kaaressa asiakkaana olevan omaisille herää huoli asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, tiedotteessa kehotetaan ottamaan yhteyttä Joutsan kunnan ikäihmisten palveluihin.

Tarja Kuikka

Tagged with →