Joutsan kunta edellyttää Salola Wind Park Oy:ltä ympäristövaikutusten arviointia YVA-menettelylain mukaisesti. Lausunto oli vastaus Keski-Suomen ely-keskuksen tiedusteluun liittyen yhtiön aikeeseen rakentaa iso tuulivoimapuisto Joutsan, Luhangan ja Jyväskylän rajaseudulle.

Asian YVA-menettelyn tarpeesta Joutsan osalta ratkaisi kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki. Johtopäätöksenään Näykki toteaa, että mahdolliset tuulivoimalat vaikuttaisivat ehkä asumiseen ja terveyteen, linnustoon, maisemaan, matkailuun ja lähialueen yleiskäyttöön kuten virkistäytymiseen. Joutsan kunnan strategiassa luonto ja siihen panostaminen ovat kärkiteemoja. Tuulivoimaloiden mahdollinen vaikutus tulisi tarkoin tutkia YVA-menettelyllä, jotta voidaan varmistua, ettei haittavaikutuksia ilmenisi.

Lausunnossa huomautetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan asutuksen tulisi olla vähintään kahden kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Tämä ei toteudu tässä tapauksessa.

Tietty tuulivoimaloiden tehomäärä käynnistäisi ympäristövaikutusten arvioinnin automaattisesti, ja vaikka Salolan tuulivoimapuistoon kaavaillut voimalat ovat alle tuon rajan, niiden tehot ovat silti 93 prosenttia YVA-asetuksen mukaisesta hankkeesta. Lisäksi suunniteltuja voimaloita pidetään poikkeuksellisen suurina turbiinien lapakorkeuden ollessa 275 metrissä.

Lisäksi Joutsan lausunnossa huomautetaan, että lähistöllä on Natura-alueita ja monta muuta luonnonsuojelualuetta. Maakuntakaavan mukaan tienoo kuuluu matkailu- ja virkistyskäyttöön. Jatkoselvityksiin ympäristövaikutuksista kehotetaan käyttämään ulkopuolisia, puolueettomia tahoja.

Jo aiemmin Luhangan kunta otti samanlaisen kannan asiaan. Jyväskylä antaa lausuntonsa ensi tiistaina.

Janne Airaksinen

Tagged with →