Joutsan Seudun toimitusta pyydettiin selvittämään, miten työntekijöiden tasa-arvoisuus toteutuu Joutsan kunnassa palkkauksen suhteen. Ainakin joillakin kuntalaisilla on epäilyjä siitä, että kunnan eri osastoilla saatetaan maksaa samankaltaisesta työstä erilaisia palkkoja.

Itse asiassa palkkojen tasa-arvoa voi tutkia kuka tahansa, sillä kuntien, kuntayhtymien ja valtion virkamiesten ja työntekijöiden palkat ovat nimikirjalain perusteella julkisia. Kenellä tahansa on oikeus saada tiedot julkisella sektorilla työskentelevän virkamiehen tai työntekijän tehtäväkohtaisesta tai vaativuusryhmää vastaavasta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja muusta mahdollisesta palkkauksen osasta sekä henkilön kokonaispalkasta.

Yleisesti ottaen voi siis sanoa, että jos epäilee epätasa-arvoista kohtelua palkkauksessa, kunnasta voi pyytää palkkatietoja nähtäville. Ja jos ei yksittäinen kunnan työntekijä halua näitä kysellä, voinee apua kysyä ammattiliitosta.

Joutsan Seutu selvitti asiaa yleisellä tasolla:

Kuka päättää yksittäisten kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkoista, Joutsan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen?

– Kunnanjohtaja päättää palkat. Tietenkin, kun palkka on määritelty jo, esimies uuden työsopimuksen solmiessaan käyttää tehtävälle määritettyä palkkaa. Palkankorotukset ynnä muut perustuvat esimiehen esitykseen. Johtoryhmän jäsenten palkat ovat hinnoittelun ulkopuolella.

Seurataanko kunnassa palkkatasa-arvoa? Siis tarkkaillaanko esimerkiksi samankaltaisissa tehtävissä, mutta eri osastoilla työskentelevien palkkauksen tasa-arvoisuutta?

– Palkkaus perustuu työehtosopimuksiin ja käytössämme on tehtäväkohtainen palkka eli palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaisesti. Se voi erota työehtosopimuksen asettaman hinnoittelutunnuksen mukaisesta peruspalkasta, mutta vain ylittävästi. Samasta tehtävästä maksetaan sama tehtäväkohtainen palkka ja kokemuksen myötä on mahdollisuus vuosisidonnaisiin työkokemuslisiin. Lisäksi työntekijöille voidaan myöntää erikseen henkilökohtaisia lisiä työpanoksestaan tai on erillispalkkio jostain lisätehtävästä. Vastauksena kysymykseen vielä, että kyllä seuraamme, sillä meillä on velvollisuus maksaa palkkaa tehtävän vaativuuden mukaan.

Markku Parkkonen

Tagged with →