Puheenvuoroni ”Valoa näkyvissä Esperissä” (Joutsan Seutu 4.12.2019) on saanut kolme lukijaa tarttumaan kynään. En voi Esperin ulkoisen laaturyhmän puheenjohtajana olla kommentoimatta näitä kirjoituksia.

Tarja Pyyhtiä, jonka isä asuu hoivakoti Kaaressa Joutsassa, oli paikalla, kun pappi Marianne Heikkilän kanssa järjestimme 9.9.2019 asukaskokouksen ja omaistapaamisen malliksi henkilökunnalle. Pyyhtiä on pettynyt, koska asukaskokoukset ja retket, joista yhdessä sovimme, eivät ole toteutuneet. Hän tuo muitakin Esperi Careen liittyviä epäkohtia esiin ja toivoo, että imagoa parantavat keinot olisivat olleet havaittavissa jotenkin. (Joutsan Seutu 15.1.2020).

Välitin omaisen puheenvuoron Esperi Caren johdolle heti luettuani sen. Aluepäällikkö Vesa Tornbergin vastaus julkaistiinkin Joutsan Seudussa 15.1.2020. Siinä Tornberg tuo esiin Esperin kehittämistoimenpiteitä ja tavoitteita.

Omalta osaltani haluan pahoitella Tarja Pyyhtiälle ja hänen isälleen sitä, että asukas- ja omaistapaamisissa sovitut asiat eivät ole toteutuneet. Tässä näkyy mielestäni vakituisen esimiehen pitkään kestänyt puuttuminen. Kun hoivakoti saa pysyvän, uusiin toimintatapoihin sitoutuneen esimiehen, alkaa Kaaressa tapahtua mm. niitä asioita, joista sovimme asukaskokouksessa. Näin uskon, sillä Esperin johto on sitoutunut laaturyhmän esittämiin toimenpiteisiin, joilla hoivakodeista kehitetään aktiivisia elämisen ja asumisen yhteisöjä. Ehdotamme mm. omaisten mukaanottamista yksiköiden toiminnan sisällölliseen toteuttamiseen.

Eläkkeellä oleva perushoitaja Seija Tyviö kritisoi vastauksessaan allekirjoittaneelle (Joutsan Seutu 22.1.2020) 15:n vuoden takaisen espoolaisen työnantajansa käytäntöä merkitä työvuorolistaan tekaistuja nimiä. Tällaista ”haamuhoitajien” käyttöä ei silloin vielä yleisesti tunnettu, mutta kun valvovat viranomaiset ovat sittemmin tunnistaneet ilmiön, se on tuomittu lainvastaiseksi ja pyritty kitkemään juurineen.

Tyviö toteaa kirjoituksessaan, että on helppo puhua parannuksista, mutta olisi myös jalkauduttava hoivapaikkoihin nähdäkseen, mitä vanhusten hoiva oikeasti on. Kirjoittaja on oikeassa. Laaturyhmän jäsenet tekivätkin lukuisia käyntejä Esperin hoivakoteihin mm. Kaareen. Toimintatapojen ja hoivan arvioinnin ohella tapasimme satoja hoivakotien asukkaita, omaisia ja työntekijöitä. Näin meille hahmottui kuva hoitoyksiköiden tilanteesta ja kehittämishaasteista. Henkilöstön edustajan kuuluminen ryhmään mahdollisti suoran yhteyden työntekijöiden arkeen ja hoivan laatuun.

Seija Tyviö peräänkuuluttaa laitosapulaisia takaisin siivoamaan ja huolehtimaan ruoanjakelusta ja tiskauksesta. Esperi on samoilla linjoilla ja on jo viime vuoden aikana alkanut siirtää tukityön tekemistä pois koulutetuilta hoitotyöntekijöiltä. Vauhdittaakseen tätä hoitohenkilökunnan suuresti toivomaa muutosta, Esperi on keväällä 2019 aloittanut oppisopimusmuotoisen hoiva-avustajakoulutuksen Espoon Seudun Koulutusyhtymä Omnian kanssa. Ensimmäiset hoiva-avustajat valmistuvat nyt maaliskuussa.

Puheenvuoronsa loppupuolella Tyviö kehottaa allekirjoittanutta ja muita päättäjiä kokeilemaan kroonikkovaippoja. Minä puolestani kehotan Tyviötä ja hänen kirjoitustaan kehunutta Päivi Elomaa-Onalia (Joutsan Seutu 29.1.2020) tutustumaan laaturyhmän raporttiin ja Esperin suunnittelemiin kehitystoimenpiteisiin, jotka löytyvät Esperi Caren verkkosivuilta. Niihin kannattaa myös Joutsan Seudun muiden lukijoiden ja toimituksen tutustua.

Jaakko Valvanne
professori (emer.)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.