Edellisessä numerossamme oli uutinen, jossa Vapon kerrottiin sulkevan turvesoita energiaturpeen kysynnän heikkenemisen vuoksi. Joutsaa tämä ei juuri koskettanut, sillä vain osa Haapasuosta kuului alasajettaviin. Tästä turvesuosta kolme lohkoa poistui tuotannosta.

Jutun julkaisun jälkeen Vapo antoi lisätietoa yhtiön turvetuotannon nykytilasta ja tulevaisuudesta Joutsassa. Leivonmäellä tuotantosoita pysyy tuotannossa viisi kappaletta. Tuotantoajat vaihtelevat kymmenen vuoden ja yli 20 vuoden välillä. Pääyrittäjiä turpeennostossa toimii kaksi, ja he työllistävät useita kuljettajia tai aliurakoitsijoita.

Leivonmäki on yhtiön mukaan logistisesti järkevällä paikalla, joten siellä jäljellä olevat työmaat ovat todennäköisesti tuotannossa niin pitkään kuin polttoturvetuotantoa ylipäänsä harjoitetaan tai turvetta riittää nostettavaksi.

• Haapasuo, tuotantopinta-ala nyt noin 93 hehtaaria, arvioitu tuotantoaika noin 10 vuotta

• Rääsysuo, tuotantopinta-ala nyt n. 90 ha, arvioitu tuotantoaika yli 20 vuotta

• Havusuo, tuotantopinta-ala nyt n. 100 ha, arvioitu tuotantoaika n. 10 vuotta

• Mesiänsuo, tuotantopinta-ala nyt n. 53 ha, arvioitu tuotantoaika yli 20 vuotta

• Pihlassuo, tuotantopinta-ala nyt n. 116 ha, arvioitu tuotantoaika n. 10 vuotta

• Jokipolvensuolla tuotettiin 2019 viimeistä kertaa, tänä vuonna ajetaan varastot pois

• Haapasuon käytöstä poistuvalla alueella vesienkäsittelyrakenteet ja siihen liittyvä näytteenotto toimivat normaalisti vielä kaksi vuotta. Sitten alue siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon.

Janne Airaksinen

Tagged with →