Rutalahden taajaman hyötyjätepisteelle on tuotu sinne kuulumatonta ikkunalasia iso määrä. Tämä peräti 1,5 kuution kokoinen kasa ikkunalasi on luokiteltu sekajätteeksi ja kyse on kaatopaikkajätteestä. Tästä hyötyjätepisteiden kierrätykseen kuulumattomasta ikkunalasin tuonnista koitui kunnalle noin 2.000 euron kustannukset. Samassa yhteydessä muuta jätettä tuli puolisen kuutiota.

Joutsan kunnan tekniselle osastolle tästä ilmoitettiin viime viikon torstaina. Osastolta huomautetaan, että kustannukset joudutaan perimään käytännössä perimään kaikilta kuntalaisilta osana jätehuollon perusmaksua, ellei roskaajaa saada selville. Mikäli vastaavanlaisia roskaustapauksia ilmenee, perusmaksuun joudutaan tekemään kustannuksia vastaava korotus.

Joutsan kunta toivoo, että kuntalaiset ja hyötyjätepisteiden käyttäjät perehtyvät lajitteluohjeisiin ja toteuttavat niitä. Tarvittaessa jäteneuvontaa saa myös tekniseltä osastolta. Kunta toivoo, että mikäli kansalaiset havaitsevat väärinkäytöksiä, niin niistä ilmoitettaisiin poliisille tai tekniselle osastolle.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kalliiksi tuli veronmaksajille tämä kasa ikkunalasia, joka oli tuotu kerrassaan väärään paikkaan. Kuva: Joutsan kunnan tekninen osasto.