Valtion tiehallinnon pyrkimyksenä on viime vuosina ollut vähentää liittymien määrää Nelostielle, kuten tapahtui viimeksi Savenahon alueen tieremontissa. Tarkoitus on luonnollisesti hyvä eli liikenneturvallisuuden parantaminen.

Aina kansalaiset eivät kuitenkaan niin sanotusti potki palloa samaan suuntaan valtionhallinnon kanssa. Joutsan varalaskupaikan eteläpäässä on nimittäin käyty jo pidemmän aikaa kansalaisten ja tiehallinnon välistä hiljaista kamppailua Nelostien liittymistä. Tämän hetken tilanne on, että kyseisellä, vajaan kilometrin mittaisella Nelostien osuudella on neljä virallista tai epävirallista liittymää valtatielle ja kaikki ovat suljettuja.

Ensinnäkin on vanha Rauhalantien liittymä (kuva ylinnä), joka suljettiin autoliikenteeltä jo vuosia sitten tieremontin yhteydessä. Sitten on kunnan toimesta Yrittäjäntielle rakennettu ja ilmeisesti raskaalle liikenteelle tarkoitettu erikoisliittymä, joka on tiettävästi ollut koko ikänsä lukitulla puomilla suljettu (kuva alla).

Sitten on mainittujen liittymien läheisyyteen syntyneitä kansalaisten omatoimiliittymiä (kuvat alla), joista silmämääräisesti arvioiden pystyy kulkemaan ainakin hyvällä maastoautolla ja traktorilla. Aiemmin syntynyt omatoimiliittymä suljettiin betoniporsailla viime vuonna, minkä jälkeen etelämmäksi syntyi uusi liittymä. Nyt tämä neljäskin liittymä on suljettu betoniporsailla, ilmeisesti tievaltion toimesta.

Sattumia-palstan toimitus jää odottelemaan aktiivisten kansalaisten seuraavaa siirtoa. Muistutamme kuitenkin, että omatoimiliittymiä ei voi suositella tehtäväksi.

Markku Parkkonen

Tagged with →