Luhangan ja Joutsan rajalle Hauhanpohjan pohjoispuolelle suunniteltu tuulivoima-aluehanke on malliesimerkki siitä tavasta, miten hankekehittäjä pyrkii saamaan etua naapurin kustannuksella ja siirtää haitat naapurille. Tämä on pienoismalli suuremmasta vallalla olevasta käytännöstä, jossa ulkomaalainen tuuliyhtiö tai sijoitusrahasto, useimmiten saksalainen, tuo haitat Suomeen ja vie edut Saksaan. Tällaisen pienoismallin kehittymiselle tuollaiseksi suuremmaksi käytännöksi on tässäkin edellytyksiä. Joutsan tai Luhangan kunta ei hyödy tästä mitään, vaan kaikki haitat tulevat näihin naapurikuntiin, erityisesti Tammijärvelle. Kiinteistöverotuotot saisi sijaintikunta Jyväskylä. Jos hanke pääsee toteutumaan niin seuraukset Tammijärvelle ja sen asukkaille olisivat dramaattiset.

Onneksi tätäkin tapausta päästään tarkastelemaan mikäli yva-menettelyä edellytetään. Menetelmän soveltaminen on ely-keskuksen harkinnassa. Tämä tarkoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella ja jolla turvataan vaikutusalueen asukkaiden mahdollisuus osallistua päätöksen tekoon. Juuri tällaisesta tapauksesta on nyt kyse eikä tarkastelua estä mitkään muut säännökset. Tästä syystä Keski-Suomen ely-keskus on pyytänyt myös asianosaisilta kunnilta lausunnon yva-menettelyn tarpeellisuudesta. Mistään muusta ei tässä vaiheessa ole kyse.

Luhangassa on jo riittävästi kokemusta, miten salassa ja asukkailta piilotellen tällaisia suunnitelmia pyritään toteuttamaan. Tämäkin jo pitkään valmistelussa ollut projekti tuli julkisuuteen lähes sattumalta ja viime hetkellä. Kunnan vakituisilla asukkailla, loma-asukkailla, kiinteistöjen omistajilla ja matkailuyrittäjillä on vain yhden ja ainoan kerran mahdollisuus ottaa asiaan kantaa ja kertoa näkemyksensä kuntien päättäjille, tarvitaanko yva-menettelyä vai ei. Toista vaikuttamismahdollisuutta ei tule enää koskaan olemaan ilman yva-selvitystä, koska hanke on toisen kunnan puolella. Missään tapauksessa kuntien ei tule olla jättämättä asiasta lausuntoa, jotta se tulkittaisiin kannaksi yva-menettelyn tarpeettomuudesta. Hankekehittäjä esittää, että yva-menettely olisi tarpeeton. Tutustuttuani julki tulleisiin asiakirjoihin kävi täysin selväksi, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on välttämätöntä. Sekä Joutsan että Luhangan kuntien päättäjien tulee kuntalaistensa edunvalvojana edellyttää yva-menettelyn soveltamista tässä hankkeessa.

Hannu Heinonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →