GRK Infra Oy ilmoitti joulukuussa vetävänsä Leivonmäen entistä saha-aluetta koskevan ympäristölupahakemuksensa takaisin. Asia ilmenee Joutsan teknisen lautakunnan esityslistasta tulevan torstain kokoukseen.

GRK aikoi perustaa bioenergiaterminaalin entisen sahan alueelle. Hankkeen vaatima lupaprosessi oli parhaillaan meneillään. Yhtiön kiertotalouden ja ympäristörakentamisen johtaja Antti Määttäsen mukaan hanketta ei ole kokonaan lopetettu, mutta se on vedetty eräänlaiseen välitilaan odottamaan.

– Suunnitelmaa Leivonmäen bioterminaalista ei ole lopullisesti haudattu, vaikka ympäristölupahakemus vedettiinkin pois käsittelystä. Mieluusti olisimme tulleet Joutsaan, mutta yhtiönä koemme, ettemme olleet tervetulleita. Tämä tarkoittaisi käytännössä viivästymisiä aikatauluihin, ja kun vastaavia suunnitelmia terminaaleista on muuallekin päin Suomea, niin päädyimme tähän ratkaisuun, tässä vaiheessa, taustoittaa Määttänen.

Johtaja Määttänen harmittelee tilannetta, ja kertoo monen yrittäjän olleen häneen yhteydessä ja tuoneen esille myönteisen kantansa yhtiön aikeisiin.

Bioenergiaterminaalissa olisi tehty erilaisen puutavaran ja puuaineksen varastointia. Lisäksi haussa oli ympäristölupa MARA-asetuksen (Vna 843/2017) mukaisten materiaalien vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn. Asetus määrittelee rajat jätteiden hyödyntämiselle maanrakennuksessa.

Janne Airaksinen

Tagged with →