Puulan seutuopiston opistolautakunta tarkasteli keskiviikon kokouksessaan opiston taloudentoteutumaa ajalta 1.1.–30.11.2019. Tasaisen käytön mukainen käyttöprosentti on 91,7 %, mikä tulee panna merkille summia arvioitaessa.

Toimintatuotot vuoden 2019 talousarviossa ovat 373.200 euroa, tulot marraskuun loppuun mennessä olivat 341 355 (91,5 %). Toimintakulut vuoden 2019 talousarviossa ovat 870.260 ja kulut 30.11. mennessä olivat 655.985 (75,4 %). Toimintakate vuoden 2019 talousarviossa on 497.060 euroa. Toteuma marraskuun loppuun mennessä oli 314.630 (63,3 %).

Rehtori Antti Ruotsalainen kertoo olevansa tyytyväinen kurssien toteutumismääristä, mikä oli viime vuonna parempi kuin vuonna 2018.

Janne Airaksinen

Tagged with →