Tilastokeskuksen viime vuoden väestötilaston perusteella Joutsan seutukunnan väestön väheneminen näyttäisi hidastuvan. Viime vuonna Joutsan ja Luhangan kuntien väestö väheni yhteensä 110 henkilöllä, kun edellisinä vuosina (2018 ja 2017) vähennykset olivat 122 ja 126 henkilöä.

Joutsan väestö väheni viime vuonna 91 henkilöllä ja Luhangan 19 henkilöllä. Pääasiallinen syy väestökatoon on syntyneiden pieni määrä. Joutsassa kuoli viime vuonna 84 henkilöä, mutta vauvoja syntyi vain 18. Luhangassa kuoli 24 henkilöä ja vauvoja ei ainakaan Tilastokeskuksen tietojen mukaan syntynyt yhtään.

Muuttotilastot ovat kuntien ja erityisesti Luhangan kannalta positiivisempia. Luhanka nimittäin sai vuoden aikana viiden henkilön verran muuttovoittoa. Joutsassakin muuttotappio oli melko maltillinen, vain 25 henkilöä.

Tilastokeskuksen mukaan Joutsan väkiluku oli viime vuoden lopussa 4.376 henkilöä ja Luhangan 690 henkilöä. Yhteensä seutukunnalla asui siis vuoden vaihteessa 5066 henkilöä.

Tilastokeskuksen tilaston mukaan viime vuonna väestö kasvoi 55 kunnassa ja väheni 256 kunnassa. Suhteellisessa väestökehityksessä Joutsa oli 311 kunnan joukossa sijalla 247 ja Luhanka sijalla 293. Naapurikunnat Hartola (sijalla 299) ja Sysmä (289) pärjäsivät suhteellisessa väestökehityksessä myös varsin heikosti.

Markku Pakkonen

Katso täältä kuukausittain päivitettävä seudun väestötilasto

Tagged with →