Sekä Joutsan että Luhangan kunnanhallitukset ovat ohjeistaneet kuntakokousedustajia sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamiseen liittyen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välisissä neuvotteluissa on tullut esille tarve sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta. Taustalla on 18.12.2019 pidetty kuntakokous Jyväskylässä. Tuolloin löytyi yksimielisyyttä siitä, että perussopimus on päivitettävä vastaamaan nykyhetken tarpeita ja että kuntien omistajaohjausta on tiivistettävä.

Asiaa lähestyttiin kolmen teeman kautta, jotka olivat peruspääoman jakosuhde, äänivallan määräytyminen ja omistajaohjauksen toteuttaminen.

Joutsan kunnanhallituksen mukaan peruspääoman jakosuhteen muuttamisella ei ole vaikutusta jäsenkuntien laskutukseen, koska se perustuu väestömäärän lisäksi palvelujen käyttämiseen. Peruspääoman jakosuhteen muuttamisella on sen sijaan vaikutusta konsernilainakantaan. Joutsan mukaan peruspääomansuhde olisi tarkoituksenmukaista perustua kuntien asukaslukuun.

Joutsan kunnan konsernilainakanta olisi asukaslukuperusteisena 9,2 miljoonaa euroa ja muutoksen vaikutus – 0,2 miljoonaa. Muutos olisi epäedullinen konsernilainakantaan niissä kunnissa, joissa asukasluku on muuttunut positiivisesti kuten Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Uurainen ja Toivakka.

Sairaanhoitopiirin omistajaohjausta halutaan muuttaa myös muilla keinoilla. Tällaisia ovat muun muassa yhtymäkokousmalli, jossa jäsenkuntien hallitukset nimeävät ja ohjeistavat yhtymäkokouksen edustajat. Yhtymäkokouksen lisäksi omistajaohjausta voidaan vahvistaa neuvottelukunta-, työvaliokunta- ja palvelusopimusmenettelyillä.

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisessa Joutsan kunnanhallitus päätti tukea yhtymäkokousmallia, asukasluvun mukaista peruspääoman määritystä ja sitä ajatusta, että talouden seurantaa tulee tehostaa. Päätöksenteossa olisi saatava kolmen–neljän kunnan kannatus äänivallan lisäksi. Kuntakokousedustajiksi valittiin valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, kunnanhallituksen puheenjohtaja Niilo Peltonen ja kunnanjohtaja Harri Nissinen.

Luhangan kunnanhallitus puolestaan katsoi, että mikäli nykyistä peruspääomasuhdetta katsotaan tarpeelliseksi muuttaa, niin Luhangan kunnalle se sopii. Sen lähtökohtana on asukaslukuperusta. Peruspääoman osuutta on Luhangan mukaan tarkasteltava tuoreimman asukaslukuperustan mukaan eli 31.12.2019 asukaslukutilanteen mukaisesti, ja laskelmat on päivitettävä tältä osin. Myös yhtymäkokousmalli sopii, samoin kuin äänileikkurista luopuminen.

Seuraava isompi kokous asian tiimoilta on päätetty järjestää 31.1.2020.

Janne Airaksinen