Joutsan kunta korottaa omaishoidon tukia tämän vuoden alusta alkaen siten, että omaishoidon tuen vähimmäismäärä on 408,09 euroa kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio vähintään 816,18 euroa kuukaudessa. Kyse on pienestä, vain noin 2,05 prosentin korotuksesta viime vuoteen verrattuna.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Päätöksen tukien korottamisesta Joutsassa teki viime viikolla kokoontunut kunnan perusturvalautakunta.

Tarja Kuikka